Zarządzanie przebiegiem produkcyjnym w przedsiębiorstwie to nadzwyczaj trudna praca. Kierownik winien sprostać wielu wyzwaniom, powinien prędko odpowiadać na zaistniałe kłopoty. Menadżer winien także przewidywać ewentualne problemy oraz umieć im zapobiegać.

manager

Autor: Victor1558
Źródło: http://www.flickr.com
By to było możliwe, wymagane są mu stosowne informacje. Praktyka zarządzania wykształciła parę metod na zebranie wiadomości dla udoskonalenia procesów kierowania. Jednym z najpopularniejszych jest wywodzący się z Kraju Kwitnących Wiśni system Kaizen. Może być on strategią na poprawę jakości oraz samego procesu produkcji. System ów zakłada, że problemy są kwestią normalną, a wręcz są one przypuszczalnym polem nowych opcji! Główną metodą gromadzenia wiadomości jest prosta taktyka zadawania pytań zaczynających się od słowa „dlaczego”. System Kaizen zakłada, że proces doskonalenia jest bezustanny. Duży nacisk kładzie się tu na zaangażowanie zwyczajnego pracownika (zobacz https://poradnikpracownika.pl/-zwolnienie-lekarskie-a-wysokosc-wynagrodzenia) jak także dwustronne zaufanie pomiędzy zarządem a podwładnymi. Kierownik zarządzający tokiem wytwórczości powinien zawsze zmierzać do usprawnienia działań. Sposobem na to mogą być warsztaty 6 Sigma. Strategia ta polega na tym, ażeby w procesie fabrykacji skoncentrować się na wyeliminowaniu tych obszarów, w jakich zachodzi trwonienie rezerw.

firma

Autor: Nguyen Hung Vu
Źródło: http://www.flickr.com

Managerowie jacy posiadają ścisłe umysły, do udoskonalenia procesów kierowania mogą zastosować metody matematyczne wyrażane w metodzie Six Sigma, czyli dzięki analizie statystycznej przyczynić się do sytuacji, w której w procesie wytwórczym można przyzwolić wyłącznie sześciu odchyleń od zaplanowanego standardu. Metoda ta ta składa się z wielu pułapów wtajemniczenia, natomiast każdy z nich stanowi odrębny program szkoleń wzajemnie z sobą powiązanych.
Najwyższym poziomem jest szkolenie Black Belt . Trening ten jest dedykowane liderom zespołu. Poza kontrolowaniem i identyfikowaniem ryzyka w procesie zarządzania lider winien edukować podległych mu pracowników w taki sposób, aby skoncentrowani byli na optymalizacji toków produkcji. Metoda ta służy jedynie do poprawy skuteczności pracy, nie zważając na tworzenie tak samo ważkiej identyfikacji pracownika z firmą.

Copyright © All right reserved. | Theme: Business Click by eVisionThemes