Wsparcie przy rocznym rozliczeniu?

Pierwsze miesiące nowego roku to dla przedsiębiorców mnóstwo pracy. Jest to bowiem czas w którym należy sporządzić oraz doręczyć wszystkim pracownikom imienne informacje PIT – 11, będące bazą do podliczenia rocznego zeznania podatkowego na formularzach PIT - 36 lub PIT – 37, które składa się we właściwym Urzędzie Skarbowym przez wzgląd na miejsce zamieszkania.


Ksiegowość
Autor: Joe Haupt
Źródło: http://www.flickr.com
PIT -11 to dokument obejmujący okres od 1 stycznia do 31 grudnia. Otrzymują go podatnicy, którzy uzyskiwali w ciągu roku dodatkowe dochody bądź korzystają ze wspólnego opodatkowania z małżonkiem i dziećmi. Ten PIT zawiera wszelkie dochody uzyskane w danym zakładzie pracy. Pracownik, który wykonuje umowy o dzieło jak również zlecenie, oraz osoby, które przeszły w danym roku na emeryturę bądź rentę, albo zostały zwolnione z zakładu pracy także powinny uzyskać od płatnika formularz PIT – 11.

Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że rozliczenie roczne może sporządzić za nich płatnik. Teraz jest już na to zbyt późno, ale może uda się w następnym roku. Według obowiązujących przepisów osoby, które uzyskują roczne dochody tylko u jednego pracodawcy, do 10 stycznia mogą złożyć swojemu płatnikowi oświadczenie PIT – 12. W oświadczaniu tym pracownik ręczy między innymi między innymi, że w minionym roku otrzymywał dochody u jednego pracodawcy i nie korzysta z ulg podatkowych.

A co jeżeli w szufladzie zalega wiele PITów – 11, które należy rozliczyć? Jeśli boimy się pomyłek przy wprowadzania niezbędnych danych do programu rozliczeniowego, lub nie wiemy nic o ulgach podatkowych, np. na dzieci i za internet, w takiej sytuacji warto znaleźć odpowiednie biuro rachunkowe, które za niewielką opłatą wykona to zadanie w naszym imieniu. Wato także przypomnieć, że to także ostatnia szansa na rozliczenie ulgi budowlanej lub remontowej za poprzednie lata. Za rok już nie będzie takiej opcji.

Żeby znaleźć ofertę oraz opinię o usługach biur rachunkowych, wystarczy wejść w internet i wpisać hasło „biuro rachunkowe” a następnie nazwę miejscowości w której mieszkasz – np. Olsztyn. Po chwili w wynikach wydzwaniania pojawią się linki. Wystarczy wejść na stronę i znaleźć cenę usługi. Średnia kwota jaką należy zapłacić za rozliczenie roczne na formularzach PIT, to mniej więcej od 40 do 100 zł.