Współcześnie sam program lojalnościowy już nie wystarczy. Program ten skierowany jest wyłącznie do klienta i nie obejmuje oprócz niego nikogo więcej. Coraz więcej przedsiębiorstw zaczęło zwracać uwagę na to jak niezmiernie istotna jest przyjazna współpraca z podwładnymi albo kontrahentami. Stosowne zdopingowanie i uznanie ich ma korzystny wpływ na działanie całego przedsiębiorstwa.

Jak zmotywować pracowników

zyski

W związku z tym utworzono programy motywacyjne, dzięki którym budowane są silne i bardzo dobre relacje z pracownikami. Osoby zatrudnione na przykład za wykonanie ustalonych celów biznesowych mogą zdobyć specjalne wynagrodzenia czy też premie finansowe za szczególne zasługi. Takie działania zachęcają go do wydajnej pracy. Wracając zaś do samego klienta to tutaj także na wskutek zmian zachodzących na rynku zaszły zmiany. Zmiany te polegały głównie na innym postrzeganiu klienta i jego wymagań. Dbanie o lojalność klienta jest niezmiernie istotnym czynnikiem postępu biznesu. Dlatego też powstał marketing relacji inaczej zwany marketing partnerski bądź marketing skierowany na klienta. Koncentruje on się na analizie tego, czego chce klient i czego być może będzie pragnął w późniejszym czasie. Stara się on wyjść na wprost oczekiwaniom aktualnym i ewentualnym czy też przyszłym klientom. Koncentruje się on też na relacjach przedsiębiorstwa z dostawcami, pośrednikami oraz relacjach wewnątrz przedsiębiorstwa.

System lojalnościowy ułatwia utrzymać ciągłe i pożyteczne relacje firmy z klientami. Do ich zadań należy przykładowo zachęcanie obecnych klientów do częstszych i większych zakupów proponując w zamian jakieś obniżki czy też na przykład propozycje typu kupując jeden określony produkt drugi otrzymujesz za jeden grosz. Dobrze zbudowany i zaplanowany np. taki program lojalnościowy może w znaczny sposób zwiększyć przywiązanie klienta do danej marki lub do danej firmy. Idealnym chwytem są też karty klienta, które upoważniają do zniżek oraz dodatków. Może być ona w postaci karty elektronicznej lub zwykłej karty kartonowej, wybór zależy od wymagań przedsiębiorstwa.

Sposoby na zwiększenie sprzedaży

Programy te występują pod różną postacią i powstają indywidualnie wobec potrzeb każdego klienta. Mogą to być między innymi akcje z nagrodami, gromadzenie punktów i tak dalej. Najbardziej powszechne i popularne jest gromadzenie punktów, które później przemienia się na nagrody.

Dzięki tego typu rozwiązaniom pozyskuje się lojalność klienta, która jest ważnym czynnikiem rozwoju każdego biznesu. Taka stała współpraca firmy z klientem zezwala na rozpoznanie jego potrzeb. Jest to tak zwany marketing relacji. Koncentruje się on na zachowaniu oraz wzmocnieniu rzetelnych relacji z klientami. Prócz klienta zwraca on również uwagę na poprawne stosunki firmy z dostawcami oraz na znakomite relacje wewnątrz samej firmy.

Ażeby taki marketing idealnie funkcjonował przychody zdobywane dzięki utrzymywaniu bardzo dobrych relacji z klientami muszą być wyższe aniżeli koszty ich utrzymania. Stosownie prowadzony marketing relacji, czyli partnerski zniża koszty, koncentruje się na najbardziej istotnych klientach oraz powiększa poziom zadowolenia z wyrobów i usług. Dzięki temu powiększa się bariera przejścia klienta do przedsiębiorstw konkurencyjnych.

Aby to uzyskać konieczna jest współpraca wszelkich działów w firmie. Marketing ten bardzo dobrze sprawdza się w przypadku klientów dokonujących zakupów w długich okresach bądź tych, dla których na przykład koszty przemiany dostawcy są zbyt wysokie. Pożytki, jakie przedsiębiorstwo uzyska używając koncepcji partnerstwa to przykładowo: w miarę stała grupa pośredników i kupujących,korzyści finansowe, wzajemna znajomość partnerów a także stopniowo powiększająca się pula zleceń od trwałych odbiorców. Marketing (sprawdź więcej) marketing (klikaj)

Źródło: Bonus Club
Copyright © All right reserved. | Theme: Business Click by eVisionThemes