Własność przemysłowe oraz prawa autorskie – co powinno się wiedzieć na ich temat

Własność przemysłowa jest to pewny typ praw, który następuje z prawodawstwa narodowego, regionalnego albo międzynarodowego. Pośród praw wyłącznych, jakie wstępują w zakres własności przemysłowej możemy znaleźć w szczególności patenty, prawo ochronne na znak towarowy albo prawo ochronne na schemat użytkowy.

prawo

Autor: Tori Rector
Źródło: http://www.flickr.com

Dodatkowo przedmiotem rzeczy, które są ochraniane prawem własności przemysłowej są również znaki handlowe bądź fabryczne, nazwa handlowa bądź modele i rysunki przemysłowe. Do przedmiotu ochrony własności przemysłowej zalicza się również nieuczciwe praktyki rynkowe. Jeżeli chodzi o prawo (zobacz https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/) przemysłowe w Polsce to zdołamy tu spostrzec ogromnie duże i niezwykle rozległe zróżnicowanie jeżeli chodzi o odróżnienie dóbr niematerialnych, czyli intelektualnych i także przedmiotów własności przemysłowej.

Jeżeli chodzi o prawa autorskie to jest to pojęcie, jakie formułuje pewne konkretne prawa, które przypadają autorowi danego utworu, które wkraczają w skład prawa własności intelektualnej. Autor posiada więc możliwość rozstrzygania o swoim utworze oraz bez jego zgody nie wolno na własną rękę wykorzystywać konkretnego utworu i tym bardziej go sobie przywłaszczyć. Naruszanie praw autorskich jest przestępstwem i mogą za to grozić poważne sankcje karne, do jakich przynależy wielka grzywna czy też nawet kara pozbawienia wolności.

Powinno się więc cenić i respektować prawa autorskie. Takim prawem autorskim jest aktualnie obejmowane mnóstwo różnorodnych utworów, do jakich na pewno należą utwory literackie, plastyczne, fotograficzne, lutnicze czy sceniczne, co więcej prawami autorskimi są też objęte utwory architektoniczne, audiowizualne czy słowno-muzyczne.
Jeżeli chodzi o prawa autorskie osobiste to wiążą się one w zasadzie z prawem autora do połączenia z danym utworem swojego nazwiska . Prawo to wiecznie jest ważne i przenigdy nie wygasa, nie jest przypuszczalne przeniesienie go na przykład na inną jednostkę. Jeśli więc autor nie chce publikować pod swoim nazwiskiem w celu obrony swoich danych osobowych zdoła to rzecz jasna zrobić incognito czy pod aliasem.

Copyright © All right reserved. | Theme: Business Click by eVisionThemes