Każda firma składa się z poszczególnych części. W przypadku największych firm są to najczęściej różne działy. W najmniejszych firmach te części to zatrudnione osoby. Osoby te są w przedsiębiorstwie najbardziej istotne, gdyż to ich wyniki pracy składają się na działania i ewentualne sukcesy całego przedsiębiorstwa. Znaczące jest więc, by ludzie zatrudnieni w ramach firmy czuli się komfortowo. Niejednokrotnie jednak nie ma to odbicia w rzeczywistości.

Na zatrudnionych osobach ciąży ogromna presja nakładana przez pracodawców, a czasami również przez współpracowników.idź dalej czy e-pit można wydrukować czy e-pit można wydrukowaćKontrolowanie nastrojów oraz stosunków w firmie jest rzeczą niełatwą, jednak z drugiej strony bardzo przydatną. W szczególności w przypadku wielkich firm należy wykorzystywać profesjonalne metody kontrolowania pracy i efektów pojedynczych pracowników. Do tego celu realizowana jest ocena pracowników (sprawdź jak przebiega ocena podwładnych programem Elevato Software).

Ocena pracownicza

Szef w biurze firmy

Autor: Charlie Kaijo
Źródło: http://www.flickr.com

Ocena pracownicza generalnie stanowi zestaw różnorodnych profesjonalnych metod, które doprowadzają do zebrania przez pracodawcę dokładnych wiadomości na temat określonej osoby zatrudnionej w firmie. Tego rodzaju ocena jest w każdym przypadku stresująca dla zatrudnionych, ale niezbędna dla uzyskania rzeczywistego obrazu sytuacji w przedsiębiorstwie. Ocen tego rodzaju dokonuje się cyklicznie, zazwyczaj raz do roku. Na jej podstawie pracodawca dowiaduje się, w jaki sposób określona osoba pracuje i czy przyjęte przez nią metody prowadzą do sukcesu. To umożliwia także ustalenie, do jakiego stopnia działania pracownika przyczyniają się do sukcesu całej firmy, a zatem czy dana osoba przyspiesza ten rozwój, czy go spowalnia.

Typy i skutki oceny pracowniczej

Występują różne odmiany oceny, jakiej poddawani są pracownicy firm. Z pewnością najchętniej wykorzystywanym z nich jest tak zwana ocena 360 stopni (sprawdź jak przebiega ocena 360 stopni za pomocą Elevato Software). Jak sama jej nazwa podpowiada, pozwala ona na uzyskanie wiadomości o pracowniku ze wszystkich możliwych perspektyw. W praktyce polega to na zasięganiu opinii o danej osobie od ludzi będących w jej najbliższym otoczeniu w strukturze firmy. Interesujące rezultaty może przynosić taka ankieta, gdy przeprowadza się ją w stosunku do zwierzchnika na temat podwładnego. W takim przypadku jeszcze dokładniej ukazuje stosunki pomiędzy różnymi pracownikami firmy.

Copyright © All right reserved. | Theme: Business Click by eVisionThemes