Rękojmia i koszty uzyskania zysku – co należałoby wiedzieć na ten temat?

Rękojmia to odpowiedzialność sprzedającego względem osoby kupującej, jaki odpowiada przed kupującym za wady fizyczne sprzedanego towaru. Wady fizyczne produktu zdołają przyjmować bogatą formę. O wadach fizycznych towarów lub wyposażenia powiadamy wtenczas, jak artykuł jest niekompletny czy też nie posiada pierwej określonych szczególności.

umowa

Autor: shho
Źródło: http://www.sxc.hu
Wyposażenie czy towar może również nie przynależeć do sprzedającego – w takich sytuacjach mówimy o ułomnościach prawnych. Jeżeli klient nie pozostał poinformowany o możliwych skazach, wówczas sprzedawca ponosi za to odpowiedzialność. W takiej sytuacji nabywca ma prawo wystąpić z żądaniem zwrotu pieniędzy albo wymiany towaru na nowiusieńki. Należałoby o tam pamiętać, bo każdy klient powinien być świadomy swoich praw oraz wiedzieć co uczynić, gdy otrzyma niesprawny czy też zniszczony towar. Więcej na

Koszty osiągnięcia profitu to inaczej wydatek, który ponieśliśmy w celu zdobycia profitów bądź też utrzymania źródła przychodów. Zysk, który osiągamy zmniejsza się o koszty uzyskania przychodu, dzięki czemu odbieramy dochód. Dochód ten staje się podstawą opodatkowania podatkiem (zobacz https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-jak-odliczyc-od-podatku-skladke-na-ubezpieczenie-zdrowotne) dochodowym. Nie każde wydatki, jakie ponosimy w związku z uzyskaniem profitu, są uznawane jako koszty pozyskania przychodów. Naturalnie pożądane byłoby się dowiedzieć, jakie z nich są uznawane jako koszty uzyskania przychodów, a jakie nie. Informacje te bez wątpliwości okażą się dla nas niezmiernie przydatne.

kosztorys

Autor: Rockies
Źródło: http://www.flickr.com/
Warto zapoznać się z aktualną ustawą o podatkach, bo tam bezsprzecznie odszukamy interesujące nas wieści w tych kwestiach. Bardzo dokładny i szczegółowy wykaz wydatków, których nie uważa się za koszty osiągnięcia przychodów, znajdziemy w artykule 16 ustawy o podatku dochodowym od ludzi prawnych. Co więcej kwestia ta została także ujęta w artykule 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości niewątpliwie powinniśmy poszukać solidnych informacji w tych kwestiach, najlepiej zaznajomić się z powyższymi artykułami oraz ustawami.
Copyright © All right reserved. | Theme: Business Click by eVisionThemes