Opodatkowanie kartą skarbową a zatrudnienie pracowników na umowę cywilnoprawną. Czego wciąż nie wiemy?

Karta podatkowa jest najprostszą postacią opodatkowania. Podatnicy używający niej posiadają dużo priorytetów i ułatwień, ale w podobny sposób ograniczeń. Nie muszą przykładowo prowadzić ksiąg podatkowych, czy też składać jednoletniego zeznania o dochodach, co jest zdecydowanym plusem. Jednakowoż, z drugiej strony podstawową barierą przy opodatkowaniu kartą są ograniczenia w rzeczy zatrudniania pracowników.

Podatnicy rozliczający się na zasadach karty podatkowej nie mogą przyjmować do pracy pracowników (zobacz ryczałt na dojazdy) na kanwie umów cywilnoprawnych – czyli umów o dzieło i dodatkowo umów zlecenie. Ustawienie pracownika na kanwie takiej umowy będzie skutkowało utratą przyzwoleń do korzystania z tej formy opodatkowania. Pojedynczą dopuszczalną formą zatrudnienia w chwili karty podatkowej jest umowa o pracę. Do tego obowiązuje tu tzw. limit zatrudnienia. Oznacza to, że ilość pracowników jaką może zaangażować podatnik rozliczający się kartą podatkową, jest wąska. Zakres ten wynosi 5 osób, a w stwierdzonych rodzajach aktywności zmniejszony jest do ludzi 3. Więcej na

banknot 50 zł

Autor: Karl Baron
Źródło: http://www.flickr.com

Do powyższego limitu wlicza się tylko pracowników zaangażowanych w celu świadczenia dosadnych usług. Umowa zlecenia najczęściej kojarzona jest z umową między pracodawcą a pracobiorcą. Jednakże z umową zlecenia mamy do czynienia zarówno, podczas gdy zawieramy umowę ze szkołą lingwistyczną, z uczelnią wyższą ewentualnie z operatorem telewizji kablowej. W której sytuacji można ją wypowiedzieć? Istnieje możliwość unilateralnego rozwiązania stosunku prawnego przez wypowiedzenie umowy zlecenia. Gdy dokonuje tego zleceniodawca, czyli nabywca, jego zadaniem jest oddanie zleceniobiorcy, czyli przedsiębiorcy, wydatków, które on uczynił aż do dnia wypowiedzenia oraz część wynagrodzenia odpowiadającą jego obecnym czynnościom. Kiedy jednak anulowanie nastąpi bez ważnego powodu przedsiębiorca ma roszczenie odszkodowawcze do użytkownika.

Trzeba zwrócić wzmiankę na stopień wagi powodu anulowania umowy zlecenia. Jak już wspominano powyżej mogą to być w podobny sposób przesłanki o charakterze bezstronnym (np. przemiany w pozycji gospodarczej, metamorfozy na rynku, zmiany w prawie) tudzież bardziej indywidualne (zmiana sytuacji życiowej albo gospodarczej strony). Czytaj też
Copyright © All right reserved. | Theme: Business Click by eVisionThemes