Rozwój zawodowy jako rozkwit osobisty - twoja nowa praca

Pęd transformacji cywilizacyjnych, przede wszystkim w wyniku postępu technologicznego powoduje, że człowiek musi elastycznie reagować na pojawiające się zmiany na rynku pracy i dostosowywać się do nowych wyzwań i wymagań. Łączy się z tym ciągłe uzupełnianie i rozszerzanie obecnych sfer, przekwalifikowywanie się, a czasem nawet kilkakrotne zmienianie zawodu.

Rozwój zawodowy wpisuje się w rozkwit własny jednostki i często stanowi istotną część działania człowieka. Nieraz też działalności pozazawodowe
korporacja
Autor: Jim Larrison
Źródło: http://www.flickr.com
wnikają pośrednio do sfery zawodowej i tym samym ubogacają zdolności pracownika o nową wiedzę, umiejętności, również praktyki, niekoniecznie wyraźnie powiązane z praktykowaną pracą, jednakże być może w którymś momencie pomocne w jej pełnieniu. Rozwój zawodowy ściśle wiąże się z rozwojem własnym, gdyż są to procesy, które w pewnym okresie egzystencji płyną równocześnie, przenikają się i równocześnie na siebie wpływają. Przez rozmaite formy dokształcania i aktywizowania rozwoju pracownik uzyskuje stan kompetencji wymagany na wyższych stanowiskach, co otwiera mu dalszą drogę rozwoju zawodowego.Źródło informacji: happyhr.pl/pytania-zadawane-na-rozmowie-kwalifikacyjnej

Większość pracujących w organizacjach uczestniczy w planowanych przez jednostkę szkoleniach, indywidualnie rozszerza różnorodność swoich kwalifikacji poprzez uczestnictwo w szkoleniach zawodowych, bądź studiach podyplomowych, sięga także po specjalistyczną prasę, szuka informacji w książkach, bądź w zasobach internetu. Jest to w szczególności ważne jeżeli jest to pierwsza praca.

Nowemu pracownikowi należy poświęcić więcej uwagi, należy bardziej ukierunkowywać jego rozkwit. Istotne jest też, aby we wczesnym czasie pracy zachęcać pracujących do uczestniczenia w różnego rodzajach działalności rozwojowych.

Źródło artykułu: http://happyhr.pl/8-prostych-krokow-do-poprawy-twojej-kreatywnosci|http://happyhr.pl/jak-zarzadzac-zlym-szefem">http://happyhr.pl/jak-zarzadzac-zlym-szefem|http://happyhr.pl/leki-i-fobie-w-miejscu-pracy">http://happyhr.pl/leki-i-fobie-w-miejscu-pracy|http://happyhr.pl/wynagrodzenia-w-hr">http://happyhr.pl/wynagrodzenia-w-hr|http://happyhr.pl/ocena-roczna-oswoic-polubic-i-wykorzystac">http://happyhr.pl/ocena-roczna-oswoic-polubic-i-wykorzystac|http://happyhr.pl/najbardziej-poszukiwane-u-kandydatow-kompetencje-zobacz-co-mowia-rekruterzy">http://happyhr.pl/najbardziej-poszukiwane-u-kandydatow-kompetencje-zobacz-co-mowia-rekruterzy|http://happyhr.pl/5-prostych-krokow-do-zdobycia-wymarzonego-stanowiska">http://happyhr.pl/5-prostych-krokow-do-zdobycia-wymarzonego-stanowiska|http://happyhr.pl/jak-dobrze-wypasc-podczas-rozmowy-telefonicznej-kilka-wskazowek">http://happyhr.pl/jak-dobrze-wypasc-podczas-rozmowy-telefonicznej-kilka-wskazowek}

Rozwój zawodowy to proces stosowany do stworzenia możności modyfikowania zawodowych zainteresowań i predyspozycji pracowników. W czasach hołdu profesjonalizmu trzeba dodać wszelakich czynności w odcinku podnoszenia umiejętności zawodowych, co w konsekwencji winno wpłynąć do zgłębiania wiedzy i umiejętności w ustalonym obszarze, a co za tym idzie rozwój kariery zawodowej.