W nowym tysiącleciu kierując firmą dobrze zadbać o dobrą jakość planów motywacyjnych u zarządów. Szczególnie nieocenione są tzw. opcje menadżerskie, czyli wynagrodzenie kierownictwa oparte na działaniu w długoterminowych planach motywacyjnych.

Ocena pracownika przez menedżera

Autor: Victor1558
Źródło: http://www.flickr.com

Ten typ planu motywacyjnego, uzgodniony przez zgromadzenie akcjonariuszy, jest w użyciu przede wszystkim na giełdzie i stanowi dodatek do wynagrodzenia menedżerów firmy, lecz nie jest to ich jedyna zaleta – wpływają one o wiele na wartość firmy, więcej: Mogą być w następnej kolejności wycenione poprzez aktuariusza – jego pomoc jest z pewnością nieodzowna, ponieważ opcje menadżerskie należą do wyjątkowo złożonych instrumentów finansowych. Bardzo przydatna jest tu precyzja oraz wiedza oparta na dobrym doświadczeniu.Podstawą funkcjonowania opcji menadżerskich jest propozycja kupna akcji najistotniejszym pracownikom przedsiębiorstwa po preferowanej cenie. Motywuje to ich dodatkowo do zwiększenia pracy na rzecz firmy. Celem jest też późniejszy wzrost cen akcji, oznaczające de facto większe zarobki spółki. Opcje menadżerskie (strona) są z zasady programami wieloletnimi, a do ich zalet należy ciekawe opodatkowanie. Osoba, jakiej są proponowane opcje menadżerskie, może je zaakceptować własnowolnie – zatem nie należą do dochodów obciążonych ZUSem. Ta strategia motywacyjna pozwala na zachęcenie najważniejszych pracowników do usprawniania działania firmy jak również ich polepszonej pracy.

Inwestycje, papiery wartościowe

Autor: www.sxc.hu
Źródło: www.sxc.hu

Wycenianie opcji menadżerskich jest w stanie polegać na skorzystaniu z Modelu Blacka – Scholesa – Mertona, lub – kiedy poszczególne opcje menadżerskie są bardziej złożone – z modelu symulacji Monte Carlo.

Przejdź do artykułu, który znajduje się pod poniższym linkiem i czytaj więcej basware invoice processing na ów temat, który na pewno Cię zainteresował. Nie wahaj się!

Wycena w każdej sytuacji odbywa się na tzw. datę przyznania a, także brane jest pod uwagę takie czynniki, jak dla przykładu – aktualne ceny akcji, planowane dywidendy, czas trwania oraz cenę realizacji opcji, lecz z oczywistych względów nie są to jedyne czynniki. Ważna jest także stopa procentowa wolna od ryzyka straty a, także oszacowanie zmienności cen akcji. Wycenianiem zawsze powinien się zajmować profesjonalny aktuariusz ze względu na poziom skomplikowania takiego programu motywacyjnego, zaś samo wycenianie jest pomocna w księgowości, a zatem – w sprawach bezpieczeństwa spółki w okresie kontroli, i przejrzystości w okresie rozliczania się z startegicznymi pracownikami. W tym celu należy udać się do profesjonalnego biura aktuarialnego – tam osiągalna jest także analiza pozostałych instrumentów finansowych. Wcześniej należy zoptymalizować i przestudiować preferowany program. Istotne jest, aby aktuariusz zawsze miał indywidualne podejście do zadania – dzięki temu da się mieć pewność, że wycena będzie dobra.

Copyright © All right reserved. | Theme: Business Click by eVisionThemes