Znak towarowy – metoda na to, by nasze towary odróżniały się od tych konkurencji

Każdy przedsiębiorca, które oferuje najróżniejsze usługi bądź produkty pragnie, aby wyróżniały się w sklepach od takich samych produktów lub usług, które mają w swojej ofercie inni przedsiębiorcy. To właśnie dlatego przedsiębiorcy decydują się stosować znak towarowy.

towar

Autor: shrinkin’violet
Źródło: http://www.flickr.com
Znak towarowy to symbol o charakterze graficznym, który może być użyty do znakowania usług lub przedmiotów produkowanych przez określonego przedsiębiorcę (poradnik). Znak towarowy pełni jednocześnie funkcję ochronną dla wspomnianych usług remont (więcej na stronie) towarów. Na ogół zamiast tego sformułowania używane jest sformułowanie „nazwa firmowa”, a obecnie niezwykle często określenie to to zastępuje słowo „logo”. Nierzadko producenci, którzy stosują nieuczciwe praktyki posuwają się do nieprawidłowego oznaczania swoich usług lub produktów. W takim wypadku ma miejsce nieuczciwa konkurencja. Praktykowana nieuczciwa konkurencja to na przykład podszywanie wytwarzanych produktów pod produkty popularnych i cieszących się sympatią klientów producentów. W konsekwencji nieuczciwej konkurencji szkody odnoszą nie tylko producenci pracujący uczciwie, ale również klienci.

firma

Autor: Enterprise Minnesota
Źródło: http://www.flickr.com
Celem znaku towarowego jest chronienie towarów i usług przed nieuczciwymi przedsiębiorcami, którzy stawiają na na podrabianie produktów znanych marek – JWP Rzecznicy Patentowi Dorota Rzążewska. Ale ochronie prawa podlegają także utwory muzyczne, literackie a nawet fotograficzne. W wypadku tych dzieł stosuje się prawa autorskie ochrona których jest stosowana od dawna. Prawa autorskie ochrona których jest stosowana podlegają ochronie na mocy zaakceptowanej w 1994 roku ustawie mówiącej o prawie autorskim. Zgodnie z tą ustawy osobom, które naruszają prawa autorskie grozi nawet odpowiedzialność karna . Każdy, kto zamierza więc zgodnie z prawem korzystać z utworów muzycznych, fotograficznych bądź literackich musi przed tym otrzymać na to zgodę od osoby, która jest autorem danego utworu. Oczywiście chodzi w tym wypadku o wykorzystywanie dzieł publiczne, używanie dzieł w celach osobistych nie podlega przepisom przytoczonej ustawy. Słuchanie muzyki w domowym zaciszu nie wiąże się z żadnym ryzykiem, nie należy również odprowadzać stosownych opłat do Stowarzyszenia Autorów „ZaiKS”.To właśnie ta instytucja troszczy się w Polsce o prawa autorskie artystów różnego rodzaju. Rola ZaiKS – strona internetowa: muzyka bez opłat zaiks – – u jest bardzo duża.
Copyright © All right reserved. | Theme: Business Click by eVisionThemes