Bezpieczeństwo jest niezwykle istotne na każdym stanowisku pracy. Niektóre z nich mają jednak taką specyfikę, że narażają swoich pracowników na znacznie większe niebezpieczeństwo. Niebezpieczeństwo może wiązać się z różnorodnymi aspektami, wliczając w to przykładowo urazy ciała wywołane niedbalstwem lub nieprawidłowym wykorzystywaniem przyrządu. Spore ryzyko związane jest również z profesjami wymagającymi przebywania na dużych wysokościach.

W tego rodzaju sytuacjach niezbędne jest właściwe zabezpieczenie pracowników tak, by zmniejszyć niebezpieczeństwo wypadku.

pomiary drgań w fabryce

Źródło: sxc.hu

Zagwarantowanie bezpieczeństwa zatrudnionych to przede wszystkim powinność pracodawcy. On także ponosi odpowiedzialność w sytuacji ewentualnego niebezpiecznego wypadku. Znaczące są rozmaite elementy, przykładowo pulsacja ciśnienia. Mniej korzystna sytuacja jest wtedy, gdy zatrudnia się osoby bez umowy o pracę, a zatem „na czarno”. Wówczas pracodawca nie ponosi odpowiedzialności, a oprócz tego odpowiednie warunki pracy nierzadko nie są zagwarantowane.

Warsztaty i kontrole
Z uwagi na rolę bezpieczeństwa w pracy powinno się organizować odpowiednie warsztaty i szkolenia (polecamy szkolenia team building) w zakresie BHP. Powinny być one dostosowane do typu zakładu i warunków, które w nim panują. Poza tym potrzebne jest regularne dokonywanie kontroli różnego rodzaju czynników. Na przykład przeprowadzane są pomiary drgań, hałasu i pozostałych wartości na stanowiskach pracy. Tą metodą ustala się, czy warunki panujące na terenie zakładu nie są szkodliwe lub stanowiące zagrożenie dla zatrudnionych. W razie wykrycia nieprawidłowości konieczna jest błyskawiczna ich likwidacja. Najlepiej zresztą, gdy kontrola przeprowadzana jest przez niezależne organy.

Jeżeli rozważana problematyka okazała się dla Ciebie cenna i chcesz ją przestudiować też od innej strony, przeczytaj więcej w witrynie – ona też ją omawia.

/J]

Odzież robocza
Na różnorodnych stanowiskach pracy niezbędne jest noszenie właściwej odzieży roboczej. Jej rolą jest nie tylko zapewnienie jednakowego wyglądu wszystkim zatrudnionym w firmie. Ubrania takie w pierwszej kolejności mają pełnić funkcję ochronną. Na przykład na placach budowy często można obserwować pracowników w typowych kolorowych hełmach ochronnych. Ochronne kombinezony mają na przykład tworzyć izolację przed podwyższonymi temperaturami.
Copyright © All right reserved. | Theme: Business Click by eVisionThemes