podatki

Autor: www.sxc.hu
Źródło: www.sxc.hu
W dzisiejszej gospodarce, cechującej się dużą liczbą rywalizujących ze sobą firm ,a także wieloma powiązaniami między czynnikami pośrednio lub bezpośrednio wpływającymi na koniunkturę, coraz rzadziej udaje się przedsiębiorstwom osiągnięcie udziału w rynku.

Skutecznym antidotum na taki stan rzeczy może być fuzja dwóch lub więcej podmiotów. Wspomniane rozwiązanie daje szereg korzyści, m. in. zwiększa możliwości firmy na rynku, pozwala uzyskać silniejszą pozycję w stosunku do konkurencji oraz wpływa na większą stabilność finansową firmy w okresie wahań koniunktury.
Większe firmy znacznie lepiej radzą sobie z efektywnym wykorzystaniem zasobów jakie posiadają oraz mogą skutecznie ograniczać koszty powiązane z własną działalnością, co ma widoczne przełożenie na wyniki finansowe osiągane przez przedsiębiorstwo. Mimo niezaprzeczalnych korzyści, wynikających z połączenia spółek, konsolidacja przedsiębiorstw pociąga za sobą również określone problemy, zwłaszcza w ważnym dziale sprawozdawczości finansowej firmy. Uwidacznia się problem, konieczności rozliczenia połączeń lub zrealizowanych inwestycji oraz przygotowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Zasady określające formę i zawartość wspomnianego raportu stanowią duży zakres regulacji MSR.
Jako, że poprawna konsolidacja sprawozdań finansowych jest czynnością żmudną, wymagającą fachowej wiedzy i dużej drobiazgowości, wiele podmiotów gospodarczych podejmuje decyzję o skorzystaniu z usług proponowanych przez profesjonalne biuro rachunkowe Bielsko Biała lub nabycie specjalistycznego oprogramowania wykorzystywanego do konsolidacji sprawozdań finansowych. radca (polecamy na tej stronie) radca (polecamy link)


Wyświetl większą mapę

Copyright © All right reserved. | Theme: Business Click by eVisionThemes