Czy wart się przechodzić na kwartalny podatek dochodowy? Co możemy uzyskać?

Przedsiębiorstwa mogą zadecydować, jak rozliczać się z podatku dochodowego i VAT-u. Rozliczanie może odbywać się co miesiąc albo przebiegać kwartalnie. Chodzi tu o okresowość wpłat dla skarbówki. Podatek dochodowy kwartalnie rozliczany to duży plus – przedsiębiorstwo ma do dyspozycji daną gotówkę, którą może przekazać nie na urząd skarbowy, a na pozostałe cele.

Deklaracja vat przygotowywana co kwartał ułatwia utrzymanie płynności finansowej przy kłopotach z uzyskaniem środków od klientów. Wtedy chronimy firmę przed bezzwłocznym wpłaceniem podatku, mimo braku finansów ze strony klienta. Dodatkowo firmy, jakie swoje koszty i przychody mają nieregularne mają czas na zgromadzenie faktur, a to zapewnia płynność finansową. Z metody cokwartalnej mogą korzystać mali podatnicy lub jednostki, jakie dopiero utworzyły firmę i jednocześnie nie założyły przedsiębiorstwa w ciągu dwóch ostatnich lat. (Czytaj )

podatki wzrosty zarobki

Autor: Simon Cunningham
Źródło: http://www.flickr.com

Mówiąc o rozliczeniach należy wspomnieć o obowiązku, jakim są składki zus przedsiębiorcy. Podstawą wymiaru składek jest zdeklarowana suma. Nie może być mniejsza niż 60 % oczekiwanego wynagrodzenia miesięcznego ogłoszonego przez państwo na dany rok kalendarzowy. Nie może również być niższa o 30 % od sumy najmniejszego wynagrodzenia, jeżeli prowadzimy swoją pierwszą działalność i korzystamy z ulg. Kiedy pracodawca kieruje firmą sam, opłaca kwoty do dziesiątego dnia danego miesiąca. Jeżeli zatrudnia współpracowników należności należy wpłacać do piętnastego dnia każdego miesiąca. Właścicieli firm obowiązuje jedna i taka sama wysokość podstawy wymiaru opłat na ZUS. Osiąga ona 75 % średniego wynagrodzenia w danym sektorze firm, w czwartym kwartale poprzedniego roku. Dodatkowo firma opłaca składkę na Fundusz Pracy i dolicza się ją do ogółu składek na ZUS. Stanowi ona 2.45% podstawy wymiaru. Inna okoliczność jest wtedy, gdy dopiero założona jest działalność. Wówczas niepłacony jest Fundusz Pracy, gdyż podstawa wymiaru składek na ZUS jest niższa od sumy minimalnego wynagrodzenia. Czytaj podatek (czytaj też działalność gospodarcza)

W temacie składek na ZUS można by się niewątpliwie niejednokrotnie pogubić dlatego będąc przedsiębiorcą warto poradzić się księgowej, która w imieniu firmy złoży odpowiednie dokumenty i prześle dane opłaty. Polecamy
Copyright © All right reserved. | Theme: Business Click by eVisionThemes