Atest na zgodność z normą Globalgap, to podwyższenie jakości produktów, dokument bezpieczeństwa zdrowia żywności.

Czy w obecnych czasach, kiedy na swojej skórze odczuwamy symptomy złej koniunktury, a prezesi przedsiębiorstw obcinają maksymalnie wydatki, potrzebne są standardy? Wszakże według obiegowej opinii jaka jest od dawna wśród pracowników korporacji posiadających świadectwa systemów zarządzania jakością, jest to tylko dodatkowa biurokracja, zwykle niepotrzebna oraz niemałe koszty połączone z kontynuacją takiej procedury?

certyfikat

Autor: Jan Albrecht
Źródło: http://www.flickr.com

A jednak nieodzowne. ISO należy do znormalizowanych procesów zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem BHP, informacji lub żywności, których kanony określa Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna. Dzięki Certyfikatowi ISO (w serwisie), Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna, wdrożyła powszechny i rozpoznawalny symbol renomy, który obowiązuje na na całej kuli ziemskiej (odnośnik www).

Najbardziej napotykanym typem jest certyfikacja >> iso 22716 ISO 9001. Dotychczas normy ISO, aktualizowane były w 2009 roku, stanowiąc jedyną prawomocną normę jakości, inne „znaki jakości”, w większości wypadków są sztuczkami handlowymi. Zakłady i procesy oznakowane atestem ISO, są poważane na na wszystkich kontynentach.

Dla przykładu Globalgap, który bardzo często stanowi furtkę do nowych dziedzin zbytu. W codziennym użytecznym znaczeniu, oznacza dokument, wymagany przez sieci handlowe lub innych odbiorców, którzy od niego uzależniają rozpoczęcie lub przedłużenie współpracy biznesowej z producentami dostarczającymi półprodukty rolne. Obecnie Globalgap najmocniej rozwinięty jest w gronie dostawców świeżych owoców i warzyw.

W szerszym znaczeniu – Globalgap to zespół wymagań dla produktów nieprzetworzonych, których spełnienie ma zapewnić dobrą jakość i przede wszystkim pewność produkowanej żywności. System Globalgap dotyczy każdego producenta, świadomego wpływu własnej działalności na jakość i gwarancję wytwarzanych artykułów żywnościowych. Jest systemem wdrażanym przez grupy producenckie, stowarzyszenia rolników, hurtownie wraz z ich dostawcami, a także przez rolników indywidualnych. W tym miejscu więcej informacji na ten temat – globalgap.

certyfikat ISO

Autor: Piotr Drabik
Źródło: http://www.flickr.com

Grupy producenckie posiadające świadectwo na zgodność ze standardem Globalgap mają ogrom korzyści z tego tytułu. Otrzymują certyfikat gwarancji produktu zdrowego swoich produktów. Zatwierdzenie zgodności procesu produkcji z międzynarodowymi standardami. Zmniejszenie kosztów produkcji. Wytwórcy mają ułatwienie w nawiązaniu kontaktów handlowych. A zwłaszcza stają się najlepsi.