Kto będzie regulował w przyszłości nasze emerytury?

Od 1 kwietnia 2014 r. można decydować gdzie chcielibyśmy by były gromadzone nasze składki emerytalne. Wybrać możemy Zakład Usług Społecznych lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych+Otwarty Fundusz Emerytalny. Co wybrać ZUS czy OFE i czy ta decyzja w istocie będzie mieć jakiś wydźwięk dla naszego świadczenia emerytalnego?

para emertyów spaceruje wiosną

Autor: Digital Internet
Źródło: http://www.flickr.com

Należy zauważyć, że łącznie składka emerytalna to 19,52 proc. pensji brutto. Z tego 12,22 pkt procentowych odprowadzanych było, odprowadzane są i odprowadzane będą do ZUS-u w ramach obowiązkowego I filaru systemu emerytalnego. Nas interesuje pozostałe 7,3 pkt procentowych. Ale powracając do pytania, na co się zdecydować na ZUS czy na OFE (blog)? Przypuszczalnie, decyzja nie będzie miała większego wpływu na wysokość świadczenia emerytalnego.

W rezultacie pieniądze z OFE trafią do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych bowiem nasze składki, przez ostatnie 10 lat do czasu wejścia w wiek emerytalny, mają być sukcesywnie przenoszone, dlatego, że na koniec to ZUS będzie regulował nasze świadczenia emerytalne.

Przy OFE dobrze jest jednak pozostać choćby dla zróżnicowania emerytalnych oszczędności. Trzeba mieć na uwadze, że realne pieniądze są inwestowane w realne aktywa, jak np. papiery wartościowe firm. Natomiast środki finansowe przesyłane do ZUS-u są wydawane na wypłaty rent, emerytur i innych świadczeń realizowanych przez zakład pogrzebowy – (Zakłady pogrzebowe we Wrocławiu) Ubezpieczeń Społecznych.

ZUS nie może sprzedać papierów wartościowych spółek, które nabył w naszym imieniu i w ten sposób zdobyć pieniądze na wypłatę naszej emerytury, ponieważ nie ma takich aktywów. Zakład https://permanent24.pl Ubezpieczeń Społecznych nie inwestuje w polskie spółki, dając im środki finansowe na rozwój i tworzenie miejsc pracy. To OFE pełnią rolę takiego przekaziciela, czyli udzielają pomocy w ponownym transferze dochodu, który wzmaga rozwój gospodarczy kraju.

kobiety

Autor: Alex E. Proimos
Źródło: http://www.flickr.com

Powodują, że nasze zaoszczędzone pieniądze na emeryturę będą służyły, zgodnie ze starą biznesową zasadą, że pieniądz robi pieniądz. Każdy stojący przed decyzją, czy zostać przy OFE, czy przekazywać całą składkę do ZUS-u, powinien zadać sobie jedno pytanie: kto owocniej spożytkuje środki finansowe, które potrącane są z naszych pensji – Zakład Ubezpieczeń Społecznych czy rodzimi przedsiębiorcy?