Jeśli rozpoczynasz nową pracę, dowiedz się jak wyglądają obowiązkowe kursy BHP

Jeżeli rozpoczynasz pracę w nowej firmie musisz mieć świadomość, iż Twój pracodawca powinien skierować Cię na obowiązkowe kursy BHP. W kursie BHP powinni uczestniczyć wszyscy pracownicy, niezależnie od stanowiska i rodzaju wykonywanych obowiązków. Zgodnie z normami prawnymi istnieją dwa rodzaje szkoleń BHP: szkolenie wstępne i okresowe. Udział we wstępnym szkoleniu jest warunkiem podjęcia pracy przez nowego pracownika.

Co to oznacza? Pracodawca powinien przeprowadzić szkolenie wstępne, przed wydaniem pracownikowi zezwolenia na pracę. Dlaczego? Według Kodeksu pracy warunkiem podjęcia pracy jest posiadanie właściwych kwalifikacji oraz umiejętności. Ponadto pracownik powinien również znać przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.

Podczas kursu wstępnego przeprowadza się instruktaż ogólny i stanowiskowy. Dzięki instruktażowi ogólnemu pracownik może zaznajomić się z zapisami prawnymi związanymi z bhp, które są określone w Kodeksie pracy oraz w regulaminie pracy, jeśli pracodawca posiada taki dokument. Dodatkowo podczas kursu każdy słuchacz dowiaduje się, jak powinien udzielać pierwszej pomocy.Szkolenie nie może trwać krócej niż 90 minut.

Natomiast instruktaż stanowiskowy jest bezpośrednio związany z konkretną pracą, którą pracownik będzie wykonywał. Szkolenie jest przeprowadzane na stanowisku pracy pracownika. W trakcie szkolenia pracownik dowiaduje się, jak musi wykonywać powierzone mu zadania, tak by zachować zasady bezpieczeństwa. Odkrywa zagrożenia, związane ze stanowiskiem, na którym będzie pracował oraz sposoby zapobiegania im. Od czego jest zależny czas kursu? Czas szkolenia musi być ustalony na podstawie przygotowania zawodowego pracownika, jego stażu pracy oraz rodzaju pracy i obecnych na stanowisku niebezpieczeństw.Natomiast szkolenia okresowe są przeznaczone dla pracowników wcześniej zatrudnionych. Mają usystematyzować uzyskaną wcześniej wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Dodatkowo pracownicy poznają nowe przepisy. Szkolenia mogą być przeprowadzane w postaci kursu, seminarium albo samokształcenia kierowanego.

Nie masz zamiaru przerwać czytania interesującego zagadnienia na tym wpisie? W takim razie zachęcamy do nowych – kliknij link i przenieś się na podobną stronę.

Szczegóły: .

Jak znaleźć profesjonalną firmę, która przeprowadzi szkolenie?

Sprawa jest łatwa. Jeżeli szukasz firmy szkoleniowej, możesz posłużyć się Internetem, wpisując na przykład: szkolenia BHP Warszawa. Natychmiast zobaczysz ile masz możliwości w tym zakresie.Jeśli chcesz przeprowadzić szkolenia BHP w Łodzi także możesz wspomóc się internetem, wpisując nazwę kursu i wskazaną miejscowość. Jednak niezależnie na to, czy chcesz przeprowadzić szkolenia BHP w Łodzi, czy w Warszawie albo w innym mieście odpowiednio sprawdź firmę szkoleniową.

Czy wszyscy muszą brać udział w szkoleniu BHP?

Jest możliwość zwolnienia jedynie z kursu okresowego, jeżeli dany pracownik poświadczy odbycie takiego kursu w czasie od 6-ciu do 12-stu miesięcy wstecz. Musimy pamiętać, żezakres tematyczny szkoleń powinna być jednaka. Nie istnieje możliwość zwolnienia ze szkolenia wstępnego.