Czym zajmuje się aktuariusz oraz jak nim zostać?

We współczesnych czasach jest niezwykle dużo nowych zawodów. W zasadzie mało kogo intryguje fakt, iż ktoś pracuje spędzając czas na Facebooku. Są również inne różnorodne zawody, które zostały stworzone poprzez potrzeby obecnych czasów. Jednym z nich jest aktuariusz, zajmujący się profesjonalnym działaniem na rynku matematyki finansowej oraz ubezpieczeniowej. Zazwyczaj zatrudniają go agencje ubezpieczeniowe.

kliknij tutaj

Autor: U.S. Department of Agriculture
Źródło: http://www.flickr.com
Jego funkcjonowanie działa w ten sposób, iż używa on rachunek prawdopodobieństwa, żeby oszacować niebezpieczeństwo konkretnych przypadków i sumę składek ubezpieczeniowych. Kolejnym zadaniem aktuariusza jest oszacowanie wielkości rezerw finansowych i tworzy tablice wymieralności. Żeby posiadać możliwość prowadzić usługi aktuarialne (polecamy na stronie), trzeba rewelacyjnie potrafić rachunek prawdopodobieństwa, matematykę finansową, statystyki, rachunkowość ubezpieczeniową i kilka dziedzin, przede wszystkim finansowych. Oprócz firm ubezpieczeniowych aktuariusz ma możliwość pracy również w innych firmach, w których trzeba profesjonalistów szacujących ryzyko finansowe.

rachunki, finanse

Do zasadniczych zadań aktuariusza przynależą na przykład szacowanie sum zasobów ubezpieczeniowych, dozorowanie aktywów tych zasobów i obliczenie pułapu wiarygodności danego kontrahenta. Szacuje on też wartość środków własnych. Oprócz tego aktuariusz zajmuje się także wycenianiem różnorodnych kwestii ubezpieczeniowych, takich jak przykładowo profil zyskowności i szacowaniem szczegółowych danych ubezpieczenia. Do innych zadań przynależą również kalkulowanie procenta niebezpieczeństwa ubezpieczeniowego. Oblicza składki, koszty usługi, papiery wartościowe.

Aktuariusz ma możliwość zarabiać również w przedsiębiorstwach powiązanych z planami emerytalnymi, w których szacuje aktywa, wieloletnie zarządzenia i wysokość konkretnych składek emerytalnych. Najprościej powiedzieć, że podstawowym atrybutem aktuariusza jest ocena niebezpieczeństwa.

Poświęć chwilę i sprawdź tu brak motywacji analogiczne informacje na opisywany temat – one z całą pewnością Cię zaintrygują, więc nie czekaj zbyt długo:)

Żeby zostać aktuariuszem trzeba ukończyć konkretne studia, zdać test aktuaryjny i przebrnąć przez dwuletnie praktyki pod okiem doświadczonego aktuariusza. Sam test na aktuariusza złożony jest z czterech etapów. Pełną listę kompetentnych aktuariuszy da się sprawdzić na portalu internetowych Komisji Nadzoru Finansowego.