Jak poradzić sobie z wymogami formalnymi przy przetargach publicznych?

Rozpoczynając współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego, trzeba pogodzić się z wymogami otrzymania specjalnych zabezpieczeń umowy, jak również z wieloma innymi wymogami formalnymi. By nie zginąć w ogromie dokumentów, warto zasięgnąć profesjonalnej pomocy.

Unia Europejska
Dopóki nie podejmujemy kooperacji z jednostką samorządu terytorialnego, nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak dużo formalności trzeba dopełnić, aby współpraca była zgodna z prawem. A jest to bardzo istotne, zwłaszcza w sytuacji, gdy jednym z naszych działań jest pozyskiwanie dotacji unijnych. Władze jednostki terytorialnej mają prawnie zagwarantowane, że podpisując z nimi umowę, zobowiązujemy się przekazać zabezpieczenie kontraktu. Chodzi o to, iż jakaś sprecyzowana kwota przekazywana jest zlecającemu.

Środki te zostają zamrożone na czas wykonania inwestycji.porządne informacje – (sprawdź tutaj)Pewna część jest odzyskiwana, gdy podczas odbioru ustalone zostanie, że inwestycja nie zawiera uszkodzeń, natomiast pozostała kwota zabierana jest na pokrycie kosztów naprawy usterek, mogących się ujawnić po odbiorze inwestycji. Za każdym razem wprowadzenie lub odzyskanie kwoty wymaga wypełnienia odpowiednich dokumentów, dlatego wygodnie jest zatrudnić firmę, której zadaniem będzie obsługa kontraktu, rozumiana jako dopilnowanie, by wszelkie formalności zostały dopełnione.

Przedsiębiorca nie musi mieć własnych środków pieniężnych, żeby wystartować w przetargu publicznym. Jeśli nie stać nas na wprowadzenie wadium, istnieją dwa rozwiązania: jednym jest pozyskiwanie dotacji unijnych, drugim pożyczce (zobacz pożyczka pod zastaw działki) inwestycyjna.

Każde z rozwiązań ma swoje plusy i minusy. Jeżeli współpracujemy z firmą, której zadaniem jest obsługa kontraktu, możemy zasięgnąć porady na temat tego, jaka forma finansowania inwestycji będzie dla nas najlepsza. Taka firma niewątpliwie udzieli nam również pomocy w załatwieniu wymaganych formalności i chodzi nie tylko o zabezpieczenie kontraktu, ale także o wszelkie pozostałe wymagane dokumenty.

Takie profesjonalne doradztwo to nie tylko gwarancja, że nasza niewiedza nie doprowadzi do powstania problemów natury prawnej, ale i oszczędność, można bowiem przeskoczyć część procesów formalnych, za które w normalnych okolicznościach trzeba wnosić opłaty operacyjne.