Jak można zarejestrować znak towarowy w Polsce? Jakiego rodzaju warunki należy spełnić? Co jest najbardziej istotne?

Chcesz zarejestrować znak towarowy i nie wiesz, jak to zrobić? Co najważniejsze, w celu zarejestrowania takiego znaku, musisz złożyć w Urzędzie Patentowym, przykładowo biuro patentowe Kraków odpowiedni wniosek. Co jednak dalej z tym zrobić?

Logo androida

Autor: Maurizio Pesce
Źródło: http://www.flickr.com
Tego rodzaju podanie o udzielnie prawa ochronnego należy złożyć osobiście, ale możesz też to zrobić przy pomocy profesjonalnego pełnomocnika, którym może być jedynie rzecznik patentowy. Ten rzecznik poza profesjonalnym przygotowaniem wniosku może też przeprowadzić badanie tak zwanej zdolności rejestracyjnej znaku, a również ocenić szanse na jego rejestracje. Tego typu badanie na pewno uchroni nas przed ponoszeniem opłat zgłoszeniowych, jak nasz prawnicy (polecamy www.jwp.pl/uslugi/prawo-autorskie/) i tak nie będzie rokował szans na ochronę. Rzecznik może też pomóc w organizacji procedury rejestracji już przed samym Urzędem Patentowym .

W Polsce Urząd Patentowy jest odpowiedzialny za całościowe badanie naszego wniosku. Poza aspektami formalnymi może mieć zastrzeżenia odnośnie wykazu towarów. Często zdarza się, iż rozbudowane wykazy powinny być uzupełnione. Badanie Urzędu sprawdza także czy rejestracja znaku towarowego jest faktycznie możliwa do przeprowadzania, tak więc czy znak spełnia warunkiadwokata (zobacz czytaj w serwisie)kie są wspomniane w ustawie. Jak nie ma przeciwwskazań, by zarejestrować znak, Urząd Patentowy wydaje tzw. warunkową decyzję, jaka określa przyznanie prawa ochronnego od wpłacenia odpowiedniej kwoty rejestracyjnej, a także opłaty za publikację. A jak wyglądają te opłaty? Ich wysokość uzależniono od ilości klas nicejskich, gdzie są skatalogowane nasze towary i usługi .

Dokumentacja

Autor: Daniel X. O’Neil
Źródło: http://www.flickr.com
A ile trzeba czekać na decyzję? Często należy czekać średnio od dwunastu do szesnastu miesięcy, ażeby jednakże być może przyspieszyć ten cały proces dobrze skorzystać z firm, które gwarantują pomoc w tym zakresie. Rejestracja znaku towarowego cena nie jest najczęściej kłopotem, lecz cała procedura, która z pewnością nie należy do najłatwiejszych może sprawiać dość znaczne trudności . Z tego więc powodu warto skorzystać ze specjalistycznej pomocy, żeby zmniejszyć ilość problemów i niespodziewanych wydarzeń do minimum. To na pewno bardziej korzystne niż długa procedura i brak widoków na polepszenie sytuacji. O tym tak naprawdę powinniśmy pamiętać, kiedy będziemy zabiegać o zarejestrowanie znaku towarowego.