Skomplikowane pojęcia z ekonomii

Czytając prasę branżową niekiedy trafić można na definicje, o jakich niewiele się wie. Doskonałym przykładem są na przykład opcje, jakie dość często pojawiają się w różnych mediach, lecz tak naprawdę niewiele osób dokładniej będzie wiedzieć, jakie jest ich znaczenie. Trzeba więc zajrzeć do fachowej literatury, z której dowiedzieć się można, że opcje to instrumenty finansowe, które wiążą w określony sposób wystawcę oraz nabywcę opcji.

Kalkulator i finanse

Autor: reynermedia
Źródło: http://www.flickr.com
Używa się ich najczęściej w przypadku walut, akcji i innych produktów finansowych. Od strony nabywcy opcje zapewniają, że w określonym czasie będzie mógł dokonać zakupu po ustalonych wcześniej warunkach. Nabywca może się jednak wycofać z zawarcia umowy, traci w takiej sytuacji wpłaconą premię. Z transakcji sprzedaży natomiast nie może wycofać się oferent, bez względu na to, jakie są aktualne warunki, to będzie musiał odprzedać to na co podpisał umowę. Ponieważ strony transakcji nie będą traktowane dokładnie tak samo, a dodatkowo istnieje dużo okoliczności mających wpływ na końcową transakcję, to sam zakup opcji powinien być należycie wyceniony. Sama wycena opcji (taka jak pod tym adresem ) potrzebuje używania skomplikowanych wzorów, lecz przy odrobinie wysiłku da się to wszystko policzyć.

Oszczędzanie, pieniądze

Autor: sxc.hu
Źródło: http://sxc.hu

Kolejnym pojęciem, jakie często można usłyszeć w radio lub zobaczyć w gazetach, są odprawy emerytalne (więcej możesz dowiedzieć się pod tym linkiem). Tu już więcej ludzi udzielić by mogło dobrej odpowiedzi, czym one są, jednak i tak wiedza większości osób w tym temacie będzie bardzo ogólnikowa. Zgodnie z obowiązującym prawem każdy pracownik, który będzie przechodził na emeryturę będzie miał prawo (kliknij i zobacz – prawo rodzinne adwokat warszawa) do otrzymania tego typu odprawy, z tym że to świadczenie jest jednorazowe, drugi raz nie można odprawy emerytalnej pobrać nawet jeżeli się wróciło z emerytury do pracy.

Wielkość odprawy emerytalnej uzależniona jest od charakteru wykonywanej pracy. Większość pracujących dostaje to świadczenie w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia, lecz pewne grupy pracowników dostać mogą więcej. Urzędnicy państwowi otrzymują nawet półroczną pensję, jeśli mają 20-letni staż, również pracownicy i urzędnicy służb cywilnych i nauczyciele mogą liczyć na więcej, niż pozostali obywatele.