Rekrutacja nowych pracowników to mozolny proces. Czy warto korzystać z pomocy agencji pracy?

Rekrutacja pracowników jest czasami bardzo skomplikowana, często więc firmy wspomagają się w nim specjalizującymi się w danej dziedzinie agencjami. Jest to już metoda bardzo popularna, że działy zarządzania zasobami ludzkimi w firmie wspomaga agencja doradztwa personalnego. Agencje takie zwykle specjalizują się w rekrutacji określonego rodzaju pracowników, więc są wybierane w zależności od tego, czy przedmiotem działań ma być praca sezonowa, praca dla studentów czy też poszukiwany jest menadżer wyższego szczebla.

agencja pracy

Źródło: http://www.randstad.pl/

W naszym kraju działają różne agencje pracy, stolica natomiast jest miejscem, gdzie zarejestrowanych jest wiele takich firm. Nie tylko ze względu na fakt, że jest największym w kraju rynkiem pracy, ale też dlatego, że mające siedzibę w Warszawie agencje zdobywają pracowników (zobacz jak napisać wypowiedzenie z pracy) dla firm w całym kraju. Więcej:

Jednak agencje pracy świadczą nie tylko takie usługi, jak doradztwo personalne i rekrutacja pracowników, w zakres ich działań wchodzą także inne zadania. Należą do nich choćby programy outplacementowe, czyli programy związane ze zwalnianiem pracowników. Są one pomocne pracodawcom (zobacz https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-skierowanie-na-badania-wzor-z-omowieniem) zarówno przy zwolnieniach grupowych, jak i indywidualnych. Mają na celu zarówno wspomaganie swoich klientów, którzy z powodów kryzysu zwalniają pracowników, aby procesy te zachodziły w sposób możliwie najbardziej bezkonfliktowy, jak i wyzwolenie mechanizmów, by zwalniani pracownicy możliwie szybko znaleźli nową prace.

Netbook SN10E2

Autor: Tabasco PR
Źródło: Tabasco PR

Ponieważ polskie społeczeństwo się starzeje i zmianom ulega jego struktura demograficzna, agencja doradztwa personalnego zajmuje się wsparciem klientów w zarządzaniu wiekiem swoich pracowników w taki sposób, aby zapewnić prace pracownikom w starszym wieku i jednocześnie docierać do młodych. Innym zadaniem agencji doradztwa personalnego jest prowadzenie szkoleń dla swoich klientów. Wiecej w agencji : Randstad. Są to szkolenia o różnej problematyce, która dotyczy zarządzania kapitałem ludzkim. Przykładem mogą być szkolenia na temat systemu ocen pracowników, działających systemów motywacyjnych, ale również tego, jak prowadzić negocjacje handlowe, jak zarządzać pracownikami działu handlowego. Osobną grupą są szkolenia dotyczące bezpośredniej obsługi klienta.