Co to jest kontrakt menadżerski?

Umowy cywilnoprawne kojarzą się współcześnie raczej negatywnie i utożsamiane bywają przede wszystkim z umowami zlecenie i o dzieło. Kontrakt menadżerski również jest podobnym typem umowy, ale zdecydowanie bardziej prestiżowym. Dodatkowo, dotyczy przede wszystkim kierowników wyższego szczebla. Czasami niesłusznie identyfikowany jest z umową o pracę, chociaż w rzeczywistości nieco się od niej różni.

KontraktKontrakt (zobacz termin płatności faktury) menedżerski czasami jest nazywany umową o zarządzanie. Właściciel firmy podpisuje ją z menadżerem, który w zamian za przychody z działalności wykonywanej osobiście zobowiązuje się do kierowania firmą. Zwróćmy uwagę, iż, kontraktu menedżerskiego nie regulują w zasadzie żadne przepisy. W konsekwencji strony mogą w nim zaznaczyć cokolwiek, zgodnie z zasadą swobody zawierania umów zapisaną w kodeksie cywilnym.

prawo

Należy jednak mieć na uwadze, aby zapisy nie łamały prawa, ani zasad współżycia społecznego. Z powyższego można słusznie wysnuć wniosek, iż zawarcie kontraktu menadżerskiego gwarantuje nieporównywalnie większą niezależność w pełnieniu obowiązków niż miałoby to miejsce przy zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę.

Sprawę kontraktu należy zawsze przeanalizować pod kątem indywidualnego przypadku: charakteru jednostki powierzającej wykonanie obowiązków oraz predyspozycji osoby przyjmującej te zadania do wykonania. Rad przy zawarciu menadżerskiego kontraktu pracowniczego umowy udzieli przedsiębiorcy kancelaria zajmująca się prawem pracy .

Jeśli chodzi o ubezpieczenia społeczne, to kontrakt obejmują identyczne zasady jak umowę zlecenie. Toteż z pensji pobierane są składki emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe. Problem pojawia się, W sytuacji gdy menedżer prowadzi działalność gospodarczą i ma kontrakt (zobacz kredyty dla przedsiębiorców) menadżerski w ramach działalności gospodarczej.

kontrakt menedżerski

Autor: 24oranges.nl
Źródło: http://www.flickr.com

Wówczas odprowadza więc już ZUS od działalności i teoretycznie nie musi odprowadzać ich drugi raz od wynagrodzenia (w przypadku umowy zlecenia).

Umowa o zarządzanie jest sensownym pomysłem dla przedsiębiorstwa. A jeśli wyniki pracy menedżera nie będą satysfakcjonujące, kontrakt menadżerski można po prostu rozwiązać bez niepokoju o zaangażowanie sądu pracy – nasze źródło.