Zawód: tłumacz przysięgły

Pomoc tłumacza przysięgłego jest bardzo ważna w przypadku rozprawy sądowej, a też ślubu z cudzoziemcem. Zdarza się, żepotrzebujemy translacji z mało popularnego języka. Jak odszukaćnajlepszego tłumacza i kiedy to takie istotne?

Tłumacz przysięgły powinien mieć specjalne kompetencje, które pozwalają mu przekładać dokumenty procesowe i urzędowe. Oprócz tego Ministerstwo nadaje tłumaczom przysięgłym numer na liście – znajdujący się również na pieczęci zatwierdzającej przekład. Szukanie tłumacza przysięgłego nie jest trudne, szczególnie, że dzisiaj do wszystkiego używamy Internetu. Jeśli konieczny jest nam tłumacz przysięgły języka ukraińskiego, trzeba jedynie wejść na stronę Ministerstwa Sprawiedliwości i użyć specjalnej wyszukiwarki. Najlepiej szukać okolicznych tłumaczy, aby ułatwić przebieg tłumaczenia. Ukraiński język nie jest taki trudno dostępny, więc znalezienie tłumacza nie powinno być problematyczne.

Biznesmen

Autor: http://sxc.hu
Źródło: http://sxc.hu

Po co nam tłumacz przysięgły?Zwykle z pomocy tłumacza przysięgłego korzystamy, gdy jesteśmy zmuszeni dotłumaczeń aktów zgonu, ślubu i notarialnych, pełnomocnictw i umów o pracę i innychbardzo istotnych papierów. Pomoc jest także niezbędna gdy wyjeżdżamy zagranicę zarabiać i przy zawieraniu związku małżeńskiego z cudzoziemcem.

Egzamin państwowyKażdy, kto posiada obywatelstwo polskie (lub inne w obrębie Unii Europejskiej), ukończył studia wyższe filologiczne i konkretne studia podyplomowe, ma prawo postarać się o funkcje tłumacza przysięgłego. tłumacz holenderski na polski języka ukraińskiego powinien na ten przykład ukończyć slawistykę i uzupełnić studia podyplomówką z ukraińskiego.

Mały podatnik czyli kto?

Autor: www.sxc.hu
Źródło: www.sxc.hu

Koniecznie powinno się mieć zaświadczenie o niekaralności i zdolność do czynności prawnych. Gdy spełnia się restrykcyjne warunki trzeba zdać egzamin, który przygotowuje Państwowa Komisja Egzaminacyjna. Skupia się on na tłumaczeniu dwóch tekstów: z danego języka na polski i odwrotnie. Jeśli więc egzamin zakończy się pozytywnym wynikiem, nowy tłumacz przysięgły składa właściwą przysięgę wobec Ministerstwa Sprawiedliwości.

Sprawowanie funkcji tłumacza przysięgłego reguluje ustawa. Podobnie jest z wynagrodzeniem, o nim także decyduje rozporządzenie Ministerstwa Sprawiedliwości.
Źródło: Zelwak.pl