Pomyślność w biznesie, ma swój początek w dobrym pomyśle

Patent na prowadzenie działalności jest istotny, od tego wszystko się zaczyna. Od początku trzeba mieć zarys przyszłości. Wbrew pozorom pomysł nie musi utrafić w niezagospodarowany obszar. To może być działalność dobrze znana na rynku.

kadra

Autor: Sebastiaan ter Burg
Źródło: http://www.flickr.com
Założenie firmy pod względem proceduralnym może być mniej lub więcej zajmujące i kosztowne a to z kolei zależy głównie od tego, na jakich zasadach nasza działalność gospodarcza ma funkcjonować, na własną rękę czy z kimś, z niskim czy wysokim kapitałem. Czyli jest sumą określonych postanowień, których wskazane jest dokonać przed startem.

biuro w firmie

Autor: Barney Moss
Źródło: http://www.flickr.com

Właściciel firmy, wykonujący działalność budowlaną w pojedynkę nie dzieli się z nikim powinnościami ani zarobkiem. Jednoosobowa działalność gospodarcza należy tylko do niego. Tylko on gospodaruje jej majątkiem, który może chociażby dać innej osobie w testamencie (Sprawdź rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron). Jednocześnie jest osobiście odpowiedzialny za powinności wobec kontrahentów swoich towarów lub usług oraz za odprowadzanie prawidłowo i o czasie składek ZUS. Przedsiębiorca, który rozpoczyna działalność, ma prawo (odkryj więcej) wpłacać na rachunek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych niższe składki ZUS – emerytalne, rentowe, chorobowe, przez 24 miesiące (szczegóły na stronie).

Kapitał początkowy jest wyliczany każdej osobie a jego wielkość jest wystawiana w drodze decyzji administracyjnej. Możemy być z niej niezadowoleni, wtedy posiadamy prawo wniesienia odwołania, do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, za pośrednictwem właściwego miejscowo oddziału ZUS, który wystawił decyzję administracyjną. Jak skonstruować pismo odwoławcze od decyzji w sprawie ustalenia kapitału początkowego? To jest łatwa treść – na przykład: nie zgadzam się z rozstrzygnięciem wystawionej decyzji administracyjnej z dnia – tutaj należy podać datę i numer decyzji administracyjnej, w mojej sprawie przez ZUS (Wypełnij podanie o urlop). Następnie należy opisać uzasadnienie. Odwołanie od decyzji, mamy prawo (polecamy idź tutaj) złożyć w okresie 30 dni od daty dostarczenia decyzji administracyjnej.