Własna działalność gospodarcza to okazja na korzystniejszą przyszłość, to także wielkie wyzwanie. Jak założyć działalność, jak ruszyć ze swoim biznesem?

Każdy z nas wie,lub przynajmniej stara się domyślić, że własna firma to duże wyzwanie.

Tu nawet nie chodzi tylko o prowadzenie firmy, ponieważ kłopoty rozpoczynają się już na samym początku, trzeba zadać sobie więc pytanie jak rozpocząć działalność gospodarczą?

Praca na własny rachunek to z pewnością najskuteczniejsza droga do wypracowania stabilizacji w sferze materialnej i niezależności, to tez okazja do zrealizowania własnych celów. Do zrealizowania wspomnianego sukcesu niezbędna jest ogromna praca oraz determinacja. Nie obejdzie się jednakowoż bez ogromnej wiedzy i doświadczenia.

Czy czujesz chęć przeczytać na kolejnej stronie nasz aktualny artykuł (http://www.ewidencjamajatku.pl/kontakt)? Myślimy, że tak. Więc zapraszamy do zalogowania się.

To kapitał na początek, który każdy ambitny musi sobie zapewnić rozpoczynając przedsięwzięcie z własnym przedsiębiorstwem.

Stół z laptopami i dokumentami

Autor: Kennisland
Źródło: http://www.flickr.com

Najpierw należy zarejestrować swoje przedsiębiorstwo w Urzędzie Gminy lub (zobacz sklep mardrew) Miasta. Określony wniosek możesz wnieść samemu,pisemnie, jednak tylko listem poleconym z pokwitowanym przez notariusza podpisem. Możesz także to zrobić w sieci. Wpodobnej sytuacji musisz posiadać podpis elektroniczny. Jeśli go nie posiadasz musisz się udać do Urzędu Gminy i tam we własnym zakresie podpisać wniosek. Prawdopodobnie będziesz musiał zdobyć różnego rodzaju zezwolenia i koncesje, ale to jest zależne od profilu przedsiębiorstwa. W kolejnym kroku zyskasz numer REGON.

Później musisz założyć rachunek bankowy i wyrabiasz pieczątką firmową. Na koniec udajesz się do ZUSu aby się ubezpieczyć. Jeśli zatrudniamy podwładnych, to każdy z nich musi zostać zgłoszony do ZUS, a także do Państwowej Inspekcji Pracy.Niemniej, nie można zapomnieć o kolejnych ważnych dokumentach, które zapewne przydadzą nam się podczas działania naszego przedsiębiorstwa. Z pewnością więc przydatny będzie dokument nip 2 formularz. Jest to formularz, który służy do zarejestrowania identyfikacyjnego osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, która nie ma osobowości prawnej, a jest podatnikiem lub płatnikiem. Tego rodzaju dokument musimy wypełnić na maszynie, komputerowo lub ręcznie, na pewno czytelnie, czyli dużymi, drukowanymi literami, kolorem czarnym lub niebieskim. Należy pamiętać zresztą o tym jak wypełniać takie dokumenty, gdyż jest to konieczne również w przypadku dokumentów jak marża wzór.