Administracja jakością w instytucjach publicznych

Obecnie wiele wymagamy od urzędów administracji publicznej. Spełniają one wiele zadań na rzecz obywateli. Wymagania interesantów rosną, pragniemy być obsługiwani na identycznym poziomie jak ma to miejsce w sektorze prywatnym. Ponadto oczekujemy przejrzystości działań, pragniemy znać kryteria na jakich podstawie była wydana jakaś decyzja.

przeczytaj więcej na stronie www

Autor: sxc.hu
Źródło: http://sxc.hu
Wszystkie wymienione wymagania powodują, że konieczne jest wprowadzenie w administracji publicznej metod zarządzania jakością znanych z firm prywatnych. Działania podobne podejmowane są również w sektorze publicznym.

Zwolennikom sprawdzonej informacji zalecamy ten serwis, ponieważ nie dosyć, że traktuje on o podobnej problematyce, to robi to też w niesamowicie pasjonujący sposób. Kliknij i zobacz!

Podejmowane są one odgórnie. W dzisiejszych czasach wszelkie innowacje w sferze usług publicznych mają swój początek w instytucjach wspólnotowych, tak samo jest i w tym przypadku. Powszechny Model Oceny to unijny standard zarządzania jakością wymyślony celowo na potrzeby jednostek administracji publicznej oraz stopniowo wprowadzany w urzędach. Przeznaczony jest on dla jednostek wszystkich szczebli, poczynając od samorządów po urzędy centralne.

Spotkanie pracownicze

Autor: Victor1558
Źródło: http://www.flickr.com

Model ten uwzględnia szczególne potrzeby tego rodzaju instytucji. Składa się na niego parę składników, jednym z nich jest wyszukanie skutecznej metody kierowania. Wiadomo nie od dzisiaj iż najskuteczniejszą strategią kierowania jest zdolność delegowania zadań na pracowników, czyli takie działanie, które pozwoli zrealizować równocześnie cele indywidualne pracowników jak i cele ogólne przedsiębiorstwa albo instytucji. Nie jest to proste, stąd od kadry zarządzającej wymagane jest ciągłe rozwijanie kompetencji przywódczych (dodatkowe informacje). Świetny lider umie tak zaprezentować cele organizacji, iż podlegli mu ludzie potraktują je jako swoje co dodatnio wpłynie na jakość wykonywanych obowiązków. Menadżer ma przedstawić ogólny kontur, cele do osiągnięcia, a resztę pozostawić pomysłowości pracowników (zobacz https://poradnikpracownika.pl/-dzien-wolny-za-sobote). Łatwiej jednak to stwierdzić niż uczynić, z tej przyczyny konieczne są co pewien czas instruktaże dla kadry kierującej.

W powyższym celu warto wpisać w internecie zwrot: rozwijanie kompetencji przywódczych, a odnajdziemy stosowne szkolenia. Jak pokazują badania większość zwierzchników nie potrafi we właściwy sposób zlecać zadań pracownikom, stąd przeciążenie pracą jak też wypalenie zawodowe jakie skutkują obniżeniem skuteczności organizacji.