Szczegółowe warunki przewożenia leków w określonej temperaturze !

Transport leków musi przebiegać na podstawie szczegółowych wymogów uwzględnionych przede wszystkim w odpowiednich ustawach dotyczących stricte tego rodzaju operacji przewozowych. W świetle przepisów produkty lecznicze nie mogą być traktowane jak innego rodzaju towary masowe.

Niezwykle ważne jest, żeby skrupulatnie przestrzegać wszystkich zapisów oraz zasad z tym związanych.Transport (zobacz transport ponadgabarytowy) w temperaturze kontrolowanej musi odbywać się bezpośrednio z miejsca nadania do punktu odbioru. Jeśli pojawia się konieczność przeładunku, musi on nastąpić w odpowiednio do tego wyznaczonych warunkach. Materiały medyczne muszą znajdować się w odpowiednich zamkniętych opakowaniach lub też zbiorczych opakowaniach, jak również muszą być transportowane w odpowiednich warunkach. Oprócz tego niezbędne jest dysponowanie całą dokumentacją transportową, w jakiej określony jest m.in. termin dostawy towarów do miejsca docelowego. W przypadku niektórych produktów medycznych niezbędny jest specjalny transport chłodniczy do 3,5 tony.

Z uwagi na zasady dotyczące transportu leków wiele razy okazuje się, iż firmy farmaceutyczne samodzielnie organizują specjalne pojazdy, za pomocą których możliwy jest transport leków. Nie zawsze można zlecić to zadanie innemu przewoźnikowi.
Przewoźnik, który przewozi leki, musi perfekcyjnie znać wszystkie reguły, które obowiązują w Polsce i niezwykle odpowiedzialnie stosować się do nich. TransportTransport (zobacz najlepsze oferty na skrzynie transportowe drewniane)w leczniczych niezgodnie z aktualnymi zasadami prawa może prowadzić w ostateczności do poniesienia późniejszych konsekwencji.

centrum logistyczne

Autor: Stockmann Group
Źródło: http://www.flickr.com

Trzeba także pamiętać o tym, iż transport medykamentów w nieodpowiednich warunkach może wiązać się z różnymi zniszczeniami przewożonego materiału, co będzie równoznaczne z poważnymi stratami finansowymi. Z tego względu bardzo ważne jest, żeby transportować leki w prawidłowych pojazdach, właściwie zapakowane i w dozwolonych temperaturach. Dla bezpieczeństwa leków konieczna jest również prawidłowa wilgotność powietrza. W tej sytuacji bardzo ważne jest posiadanie koniecznych urządzeń pomiarowych.
Pamiętajmy, że nieodpowiednio transportowane leki mogą w sytuacji różnych zniszczeń zostać bezpośrednio skierowane do utylizacji, a to wiąże się z niemałymi stratami. Trzeba zatem przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów. Dodatkowe informacje -> szukaj tu