Jak wysłać PIT za pomocą internetu?

Rozliczając się z urzędem skarbowym jeszcze kilka lat temu każdy podatnik zobowiązany był do dostarczenia papierowego druku PIT. Obecnie PIT może zostać złożony zarówno w formie tradycyjnej, jak również przez internet. Ten drugi sposób jest najprostszą a także szybką odmianą rozliczenia podatkowego, ponieważ pozwala na rozliczenie się z fiskusem bez potrzeby opuszczania mieszkania.

rozliczenia

Autor: reynermedia
Źródło: http://www.flickr.com
By złożyć roczny PIT nie potrzeba już wystawać w długich ogonkach w urzędzie podatkowym, wystarczy wysłać PIT online rozliczony w z pomocą odpowiedniej aplikacji. Trzeba tylko uważać aby nasze rozliczenie było poprawne.

Jedną z częstych omyłek których dopuszczają się podatnicy składający PIT online, bywa nieodpowiedni dobór formularza podatkowego. Problemem bywa również aktualność formularzy podatkowych, bowiem E-deklaracja – podobnie jak deklaracja w papierowej postaci – musi być formularzem aktualnym dla konkretnego roku podatkowego. Warto zatem przedtem upewnić się, czy aplikacja w której wypełniamy PIT online – – używa zaktualizowanych druków.

Interesują Cię przeróżnego typu bonusy (https://adwokatjurendt.pl/kontakt/)? Jeśli tak, to przekieruj się na podaną stronę i sprawdź, co dla Ciebie przygotowaliśmy. Będziesz zaskoczony.

Składając nieodpowiedni formularz PIT w urzędzie fiskalnym narażamy się bowiem na wezwanie do korekty bądź do ponownego złożenia formularza podatkowego.

Wypełniając PIT online lub na papierowym formularzu należy skorzystać z właściwego identyfikatora podatkowego. Jeszcze do niedawna wszyscy posługiwali się w tym celu jedynie numerem NIP.

Nie wahaj się i zobacz znajdujące się tu uwagi na nasz temat (http://www.kret-malepszy.pl/kontakt). To z pewnością okażą się bardzo ciekawe dane – zwyczajnie kliknij ten link.

Obecnie NIP wykorzystywany jest tylko przy rozliczeniach podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu. Pozostali podatnicy podczas wypełniania blankietów PIT winni w polu „identyfikator ” napisać swój PESEL.

rozliczanie przez internet

Autor: U.S. Department of Agriculture
Źródło: http://www.flickr.com
Następnym częstym błędem przy wypełnianiu e-deklaracji przez internet jest podanie błędnej wartości dochodu za miniony rok fiskalny. W podobnej sytuacji podatnik nie będzie jednak w stanie posłać e-deklaracji drogą elektroniczną, zatem będzie musiał ją złożyć osobiście w odpowiednim urzędzie podatkowym. Kontrola taka ma na celu zweryfikowanie tożsamości podatnika, ponieważ na formularzu papierowym trzeba złożyć podpis odręczny, zaś e-deklaracja wspomnianego podpisu nie żąda.

Składając PIT online możemy być pewni że nasze dane nie będą przechwycone przez osoby niepowołane pod warunkiem, iż zadbamy o zaktualizowanie aplikacji antywirusowej.