Ocena syntetyczna

Jeżeli masz ochot poznać osobę, którą zatrudniłeś, to musisz ją obserwować. Jednak rzeczywistość wygląda tak, że nie możesz mieć nad pracownikiem kontroli przez cały czas pracy. Tak, więc potrzebujesz, jako pracodawca syntetycznej oceny, a konkretniej sposobu na to, żeby tą pełną ocenę uzyskać. Jest sporo używanych metod, które pozwalają się sporo dowiedzieć o pracownikach naszej firmy. Ocena 360 stopni jest najbardziej holistyczna.

Chodzi o to, że staramy się ocenić pracownika na podstawie więcej niż dwóch źródeł informacji, w tym musimy posiadać jego własną ocenę własnego zachowania w pracy. Tak, więc trzeba trochę przy tym popracować. Należy wręczyć ankiety osobom, które współpracują z konkretnym pracownikiem (zobacz zainteresowania). Stworzyć pasującą ankietę, którą miałby wypełnić pracownik i na przykład uzyskać informacje od poprzednich pracodawców. Zawsze możemy przejrzeć referencje, które otrzymaliśmy na początku od naszego pracownika. Wszystko to da możliwość na pełniejszespojrzenie na osobę zatrudnioną.

Jeśli oceniać, to tylko przy całym obrazie sytuacji

Pracownicy przedsiębiorstwa

Źródło: flickr.com

Każdy wie jak to bywa z opiniami. Każdy ma swoją własną. Jednak gdybyśmy chcieli otrzymać rzetelne informacje o konkretnej osobie, to warto byłoby tę osobę również spytać, co o sobie uważa. W firmach różnego typu dokonuje się oceny ludzi podług określonych wytycznych. Istnieje coś takiego jak syntetyczna ocena pracownika. Ocena 360 stopni to ocena syntetyczna, która daje możliwość sprawdzenia pracownika z wielu stron.

Wiadomo, że nie wszystkie firmy praktykują tę metodę. Jednak te przedsiębiorstwa, którym naprawdę zależy na tym, żeby ich firma wyprzedzała konkurencję i by przyciągała klientów, korzystają z tego narzędzia. Jak wiemy firmy mogą korzystać z różnych narzędzi oceniających pracowników.

Są przedsiębiorstwa o bardzo specyficznej strukturze, przez, co muszą dostosowywać niektóre sposoby oceny do ich potrzeb. Dodatkowo istnieją również firmy, które mogą zorganizować badanie badania marketingowe test oceniające jakość pracy ludzi u nas zatrudnionych, a wszystko zależy tylko od tego czy jako szefostwo dojdziemy do wniosku, że takowa ocena jest potrzebna do lepszego funkcjonowania naszego przedsiębiorstwa. Bo jak wiemy poza oceną trzeba również wyciągnąć wnioski, które pozwolą na usprawnienie pracy.