Jakie zadania opracowywane są w spółkach gazowniczych? Która jest najważniejsza w Polsce?

Polska spółka gazownictwa dostarcza szeroko pojęte usługi transportowania paliwa gazowego firmom, których działalnością jest sprzedaż. Jednocześnie spółka gazownicza realizuje również podłączenia do sieci gazowej, a także opiekuje się stałą kontrolą jakości rozprowadzanego gazu. Oddział warszawski spółki gazownictwa powstał w połowie XIX wieku. W 1856 roku przy ulicy Ludnej w stolicy został uruchomiony pierwszy zakład gazowniczy. Na początku dostarczał gaz do świecących w całym mieście latarni, z kolei potem trafiał do odbiorców indywidualnych.

gaz

Autor: Mike Mozart
Źródło: http://www.flickr.com

Podczas wielu lat firma ulegała wielu modyfikacjom, które zajmowały nie tylko strukturę organizacyjną, lecz także rodzaj prowadzonej działalności. Zmieniał się również obszar funkcjonowania.

Sprawdź autorski serwis – należy kliknąć na umieszczony niżej link i w tekście masz możliwość poznać ekstra wiadomości na ten pasjonujący temat.

Współczesna historia określa aktualny teren funkcjonowania od pierwszego stycznia 2003 roku. Z początkiem 2004 roku spółka (kliknij) zaczęła przygotowania do realizacji zaleceń Unii Europejskiej, jakie odnosiły się do obowiązku organizacyjnego i popartego prawem rozdzielania do dnia pierwszego lipca 2007 roku funkcjonalności, która wiązała się z technicznym transportem gazu od innych wykonywanych zadań.

W ten dokładnie sposób sprzedaż gazu oddzielono od technicznego transportowania. Dzięki tym przemianom firma mogła ograniczyć swoją działalności do technicznej obsługi rozprowadzania gazu ziemnego oraz wykonywania zadań mających związek z pełnieniem funkcji operatora systemu dystrybucyjnego. Najważniejszym tematem działania Oddziału w Warszawie jest rozprowadzanie paliwa gazowego zarządzaną siecią (spółka gazownicza Handen) gazociągów na terenie kilku województw, w tym zwłaszcza województwa mazowieckiego i łódzkiego. Filia świadczy usługę transportu paliw gazowych sieciami różnego ciśnienia – od niskiego do wysokiego. Równocześnie zajmuje się rozbudową i eksploatacją sieci dystrybucyjnej, jak również odpowiada za przyłączeniado sieci nowych odbiorców.

Sieć gazociągów ma dwadzieścia siedem tysięcy kilometrów, dzięki którym może obsługiwać półtora miliona klientów. Na koniec należy wspomnieć czym jest ogólnie gaz. Niby każdy wie, jednak czy znamy definicję? To stan skupienia materii, w którym dane ciało w rozumieniu fizyki dokonuje zmiany kształtu, by zająć całą dostępną mu przestrzeń. Cechy te są rezultatem cech cząsteczek, jakie w fazie gazowej maja pełną możliwość ruchu. Każda z nich może non-stop się poruszać w przestrzeni którą zajmuje gaz, aby nigdy nie stawać w określonym miejscu (sprzedaż gazu -czytaj więcej). Między takimi cząsteczkami nie pojawiają się konkretne oddziaływania o dalekim zasięgu, a jeżeli już to bardzo znikome.