Jak zrobić się farmerem?

Od kilku lat rośnie popularność zawodu farmera pośród osób nie mających takiej tradycji w rodzinie, częstokroć pochodzących z większych miast. Świadczy to nie tyle o atrakcyjności tegoż zajęcia, co o dużych możliwościach rozwoju jak też perspektywach na czas przyszły. Istotne jest też powołanie. Tak jak dla niektórych z niezrozumiałych powodów ciekawym zajęciem jest duszpasterz albo pielęgniarka, tak dla wielu ludzi marzeniem jest uprawa ziemi.

Zawód farmera reguluje artykuł 6 ustawy o kształtowaniu ustroju agrarnego.

Nie każdy mieszczuch wie czym jest folia pe czy siatkasiatka – (kliknij hiperłącze) na krety, jednakże wszystkiego można się dowiedzieć. Średnie szkoły kształcące w zawodzie farmera to zasadnicze szkoły zawodowe, technika a także szkoły policealne. Z czysto pragmatycznych przyczyn warto jednakże otrzymać wyższe wykształcenie w tym kierunku.

siatka na krety może nam ułatwić życie

Autor: Betafence
Źródło: Betafence

Im wyższy zawodowy stopień naukowy tym wyższe dotacje możemy otrzymać. Nie bez znaczenia jest oczywiście wiedza a także umiejętności, jakie można otrzymać, zwłaszcza jeżeli planuje się uruchomić niepospolitą uprawę lub hodowlę. Studia oferują tak szkoły państwowe jak i niepubliczne. Alternatywą dla kierunku rolnika jest wykształcenie ogrodnicze. Również w sieci możemy znaleźć kursy gwarantujące zdobycie odpowiedniego średniego wykształcenia. Są one jednak przeznaczone dla osób, które są właścicielem, czy współwłaścicielem gospodarstwa rolnego od przynajmniej 3 lat.

W świetle regulacji farmer musi posiadać ziemię z przeznaczeniem rolnym, a równocześnie żeby taką ziemię kupić potrzeba być farmerem.

Związane jest to z nadużyciami w dziedzinie ubezpieczeń społecznych i nieomal uniemożliwia zakup ziemi poprzez osoby nieposiadające stosownego wykształcenia lub doświadczenia. Istotne są predyspozycje, jakie powinny cechować przyszłego rolnika. Przede wszystkim jest to zdolność zorganizowania pracy, chęć kształcenia się, zamiłowanie do pracy fizycznej na świeżym powietrzu jak też dobry stan zdrowia. O ile prowadzenie gospodarstwa wymaga obsługi ciągnika, samochodu albo kombajnu, niezbędne będzie odbycie szkoleń oraz zdanie stosownych egzaminów. Zobacz też .

Interesującą opcją dla klasycznego gospodarstwa jest rolnictwo ekologiczne.