Wzbroniony symboltowarowy jako ochrona przed naruszeniem przez obcych praw autorskich.

Wynalazki, znaki towarowe, prawo autorskie, licencje, prawo własności intelektualnej to wyjątkowo rozległa dziedzina, obok której żaden przedsiębiorca nie może dziś przejść obojętnie. Dzisiaj każdy biznesmen może i powinien uwzględnić atrybuty tego typu w swojej działalności. Czy to trudne?

Z pewnością niełatwe, jednak starczy pamiętać o elementarnych dogmatach, aby oszczędzić czas i pieniądze, a przedsiębiorstwo uchronić przed kłopotami. Często dochodzi do takiego ewenementu jak autor (polecamy przejdź po tym linku).

Zgodnie z przepisem art. 24 kodeksu cywilnego ten, czyje wartości osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, ma możliwość postulować zaprzestania tego działania, chyba, że nie jest ono bezprawne. W razie wykonanego naruszenia może on także żądać, aby osoba, która dopuściła się naruszenia, wykonała czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności aby dostarczyła deklarację odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Jeśli ze względu na naruszenia dobra osobistego została wyrządzona krzywda majątkowa, poszkodowany może domagać się jej rekompensaty na zasadach ogólnych. Osoba ta może także domagać się odszkodowania finansowego lub zapłaty stosownej należności pieniężnej na określony cel społeczny.

Praca w branży IT

Autor: hackNY.org
Źródło: http://www.flickr.com

Jak zastrzec znak towarowy? Tego można dowiedzieć się w kancelarii patentowej. Rejestracja znak towarowy może być dokonana na rzecz zakładu i tylko dla rzeczy będących przedmiotem jego działalności gospodarczej. Rejestrując znak towarowy przedsiębiorca może wyszukiwać pomiędzy procedurą krajową, regionu (europejską) i międzynarodową. Po przeprowadzeniu tego mamy już zastrzeżony towar (polecamy idź tutaj) towarowy.

Krajowy ustawodawca zaprojektował nadzwyczaj prawa traktujące przekroczenia praw autorskich. Gdy następuje naruszenie praw autorskich można wystąpić na drogę cywilnoprawna jak i karną.Nieraz nie zdajemy sobie rzeczy które konsekwencje kojarzą się znadwyrężeniem
zasad autorskich. A natomiast pomimo mogą one stanowić zarówno ciężkie jak i drogie.

Warto wskazać, że ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych wymienia 3 rodzaje praw autorskich: osobiste, majątkowe i zależne.
Katalog roszczeń cywilnoprawnych odnoszących się aż do przekroczenia praw autorskich przewidują zasadniczo art. 78 i art. 79 polskiej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, natomiast odpowiedzialność karną uregulowano w rozdziale 14 powołanej ustawy.

Źródło