Swoboda prowadzenia przedsiębiorstwa to jedna z elementarnych zasad działania państwa polskiego

Z pewnością możemy powiedzieć, iż Polska jest krajem kapitalistycznym. W kwestii prowadzenia działalności państwo nie narzuca zatem podmiotom obrotu gospodarczego na przykład tego, z kim mają nawiązywać transakcje handlowe. Oprócz tego istnieje możliwość dowolnego wybrania rodzaju indywidualnej działalności, ograniczona jedynie w nielicznych przypadkach, jak przykładowo ochrona osób i mienia czy tak zwane zezwolenia, jakie uzyskuje się chociażby na sprzedawanie alkoholu.

firma

Autor: Gobierno Aguascalientes
Źródło: http://www.flickr.com

W niektórych wypadkach jednakże państwo reguluje pewne zachowania, co ma na celu ochronę przywilejów uczestników obrotu. Wzmiankowanemu celowi służą na przykład patenty. konkurencją (polecamy sprawdź przykłady) polega na udzieleniu za opłatą wyłączności do korzystania z konkretnego rozwiązania technicznego, ma zatem na celu zabezpieczenie praw jego twórcy. Państwo polskie chroni także interesy prowadzących działalność na inne sposoby. Niektóre zachowania niezgodne z aktualnym prawem, tak zwane nieuczciwe praktyki rynkowe są zabronione. Wprowadzenie rozwiązań legislacyjnych w tej materii ma na celu ochronę praw zarówno przedsiębiorców, jak i konsumentów. Możemy się zastanowić, czym opisane praktyki się cechują.

Uogólniając należy powiedzieć, że są to takie działania, które wprowadzają w błąd lub prowadzą do tworzenia monopoli. Przykładowo istnieją limity odnośnie cen, po których można sprzedawać produkty w sklepach wielkopowierzchniowych, czyli mówiąc inaczej – supermarketach. Jeśli przyjrzymy się dokładnie regulacjom dotyczącym reklam, możemy zacząć zastanawiać się, czy każda reklama, jaką widzimy w telewizji jest w pełni zgodna z prawem. W reklamach przykładowo nie można odwoływać się do uczuć odbiorcy czy powoływać na fałszywe autorytety. Można zatem zadać sobie pytanie, jak więc dopuszczalnymi mogą być chociażby liczne reklamy past do zębów, zalecane przez dentystów.

firma

Autor: Junta Informa
Źródło: http://www.flickr.com

Rzeczywistość wygląda tak, iż uregulowania prawne są w rozmaity sposób omijane, a pomysłowość autorów reklam wyprzedza istniejące prawo. Oprócz wspomnianych wcześniej patentów, innym rozwiązaniem, jakie ma na celu ochronę interesów podmiotów obrotu gospodarczego są znaki towarowe. Dla przykładu wycena znaku towarowego umożliwia ocenę korzyści, które wynikają z posiadania aktywów konkretnego przedsiębiorstwa, co działa korzystnie na ewentualnych inwestorów.