Własność intelektualna – kluczowe informacje

Każdego dnia, chociaż czasami nawet o tym nie wiemy, obcujemy z własnością intelektualną. Są to wszelkiego rodzaju wytwory ludzkiego umysłu, jakie – co najistotniejsze – mają charakter niematerialny. Co należy wiedzieć w temacie własności intelektualnej?

W pierwszej kolejności ze względu niematerialnego charakteru własności intelektualnej niezbędna jest jej ochrona. Aby orientować się, co jej podlega, trzeba wymienić komponenty, jakie się do niej zaliczają. Nade wszystko są to osobiste prawa autorskie JWP przypadające każdej osobie będącej autorem utworu. Utworem jest podstawowy przedmiot powstały w rezultacie twórczej działalności określonej osoby. Prawa osobiste chronią jego intelektualne powiązanie z twórcą. Powiązanie to jest niezbywalne. Nie można z niego zrezygnować, a do tego jest wiecznie żywe. Nie gaśnie również po śmierci twórcy, jednak po tym zdarzeniu realizuje je w pierwszej kolejności małżonek. Z utworem wiążą się też prawa majątkowe, jednak są one zbywalne, jak również znaczą tylko prawo do wykorzystania utworu.

Praca domowa z fizyki

Autor: Quinn Dombrowski
Źródło: http://www.flickr.com

Poza osobistymi prawami autorskimi w skład własności intelektualnej wchodzi także własność przemysłowa, czyli np. znaki towarowe, wzory użytkowe i przemysłowe czy topografie układów scalonych. Wyjątkową uwagę należy zwrócić na znaki towarowe JWP, jakie służą nade wszystko do rozróżnienia wyrobów jednego przedsiębiorstwa od wyrobów tworzonych przez inne. Ukazywane są w sposób graficzny i mogą to być np. hasła, rysunki albo ornamenty. Ostatnim segmentem własności intelektualnej jest know-how, a zatem poufna wiedza odnosząca się do zagadnień technicznych oraz pozatechnicznych. W odróżnieniu od pozostałych członów nie jest w żadnym stopniu unormowana, mówi o niej jedynie ustawa, jakiej tematem jest zwalczanie nieuczciwej konkurencji JWP.

Jeżeli chcemy chronić swoje prawa autorskie i powiązane z nimi utwory, najkorzystniej jest wynająć profesjonalną kancelarię, jaka je stosownie zabezpieczy. Powinnością takiej kancelarii jest m.in. przesyłanie listów ostrzegawczych do osób, które prawa takie nadwyrężają, uczestnictwo w mediacjach albo pośrednictwo w zawieraniu umów licencyjnych. Rzetelna pomoc na pewno pomoże nam w ochronie oznak działalności twórczej.