Uczenie się a nauka. Co wiemy o tych zagadnieniach? Jak przyczyniają się one do naszego funkcjonowania. W czym pomagają?

Czym jest uczenie się, jak należy rozpatrywać ten proces? Jest to proces poznawczy, jaki sprowadza się do modyfikacji funkcjonowania osobnika pod wpływem doświadczeń, to sprawia, że osobnik jest bardziej przystosowany do rzeczywistości. Zdolność do uczenia się, ale oczywiście w różnorodnym zakresie mają ludzie, zwierzęta, a również komputery.

książka

Autor: Kate Ter Haar
Źródło: http://www.flickr.com
Jednocześnie, uczenie się może być bardziej świadome i nieświadome. Tymi procesami zajmuje się tak naprawdę psychologia. Bardzo poznaną gałęzią psychologii, w której jest podejmowany ten temat, jest behawioryzm. Uczenie się można definiować jako czynność krótkotrwałą, albo jako zbiór czynności podobnych, równoległych czy trwających długo. O tym, czy konkretna czynność faktycznie ma miejsce można wywnioskować na podstawie obserwowanych zmian. Uczenie więc jest etapem zdobywania doświadczeń, które charakteryzują się modyfikacją zachowania. W pedagogice uczenie definiuje się w odniesieniu do czynności uczenia.

Wyniki uczenia zależą między innymi od pamięci, koncentracji a także motywacji. Jesteśmy w stanie wymienić też inne czynniki, jak uwaga, zainteresowania lub zdolności. Wszystko to przyczynia się do zdolności przyswajania wiedzy. Rezultatem uczenia się jest zyskanie pomocnej wiedzy albo umiejętności. Dzięki umiejętności uczenia się mogła powstać nauka, czyli autonomiczna część kultury, która służy wyjaśnianiu rzeczywistości, w jakim żyje człowiek (zobacz tutaj na Nauka jest tworzona i rozpowszechniana przy pomocy metody naukowej, często definiujemy je jako paradygmaty.

Proces publikowania i powtarzanie badań w celu sprawdzenia ich rezultatów umożliwia powstanie wiedzy naukowej i różnych wydawnictw naukowych, jakich misją jest promowanie nauki. Na przeciwstawnym biegunie, w opozycji do świata nauki istnieje tak zwana pseudonauka albo paranauka. Jej przedstawiciele bagatelizują naukowe podejście do badań.

Odpowiada Ci ten materiał? Super, jednak kliknij ponadto tutaj – przeczytasz w tamtym miejscu bardzo unikalny serwis www (https://aristar.pl/dywaniki/), który także okaże się dla Ciebie ciekawy.

Naukowcy pokazują im jednakowoż, że korzystają oni z autorytetu nauki do wypromowania niezweryfikowanych hipotez. Domysłów, jakich nie da się potwierdzić naukowo. Jednocześnie, wielu uważa, iż panuje konflikt między prawdziwą nauką a pseudonauką. Tymczasem są to tak różne dziedziny pojmowania realności, iż o konflikcie nie ma mowy, jest raczej nadawanie na całkowicie innych falach. W taki sposób mamy odmienne bieguny, czyli jeden, gdzie prym wiodą zweryfikowane badania naukowe i drugi, w którym większą przewagę mają niepotwierdzone niczym fantazje.