Kiedy pragniesz prowadzić własną firmę zgodnie z obowiązującymi przepisami, musisz wycenić rezerwy na świadczenia pracownicze

Obecne przepisy kładą na właścicieli firm konieczność wyceny rezerw na świadczenia pracownicze. Przeprowadzenie tego typu badań zleca się biurom aktuarialnym. Gdy pracodawca chce prowadzić swoją firmę w świetle obowiązujących przepisów, musi znaleźć profesjonalistę, który dokona stosownych obliczeń i sporządzi raport.

polecamy
Najmij wykwalifikowanego aktuariusza Specjaliści z biura aktuarialnego trudnią się szacowaniem wartości projektów finansowych, zwłaszcza projektów długoterminowych. Uwzględniając wszelkie zagrożenia oraz reformy mające miejsce na rynku, szacują wartość przyszłych inwestycji, sporządzając wyceny aktuarialne. Na tę chwilę działające ustawy nakładają na właścicieli firm obowiązek przeprowadzenia wyceny rezerw pracowniczych wedle obowiązującego standardu Ksr 6. Zleceniami tego typu trudnią się wykwalifikowani aktuariusze, którzy w swoich obliczeniach uwzględniają w równym stopniu matematykę ubezpieczeniową, jak również statystyki oraz informacje demograficzne na temat pracujących w przedsiębiorstwie osób.

Wymogi Ksr 6 są bardzo istotne Należy wiedzieć, że standard Ksr 6 mówi bardzo dokładnie, jakie szczegóły muszą zostać zawarte w raporcie z wyceny – więcej. Nowelizacja standardu przyjęta w marcu 2014 roku wyraźnie wykazuje, że sama zawarta w raporcie wartość rezerw okazuje się niewystarczająca i musi zostać wzbogacona innymi zestawieniami. Okazują się one na tyle trudne, że ich sporządzaniem może zająć się tylko profesjonalny aktuariusz.

Namawiamy – naciśnij tutaj tłumacz języka rosyjskiego i przenieś się na następną naszą witrynę. Tam oczekują na Ciebie świeże i fachowe artykuły.

Powinni o tym pamiętać szczególnie ci pracodawcy, którzy do tej pory decydowali się na tworzenie wyceny rezerw z zastosowaniem programów komputerowych. Jeśli chcą sporządzić wycenę z właściwym standardem, powinni zdecydować się na wsparcie przedsiębiorstwa aktuarialnego.

Biura aktuarialne funkcjonują w większych miastach
Osoby, które chcą nająć aktuariusza albo zasięgnąć dokładniejszych informacji w biurze aktuarialnym, powinny szukać wspomnianych jednostek w większych miastach w swej okolicy. W sieci z kolei można zapoznać się ze szczegółami dotyczącymi obowiązującej Ustawy o Rachunkowości i wspomagającej ją standardów Ksr 6 czy międzynarodowych standardów MSR 19.