Ocena pracownika, jako skuteczna taktyka zarządzania personelem w zakładzie

W obecnych czasach właściwie w każdej firmie istnieje hierarchia pośród zatrudnionych pracowników. Firma podzielona jest na różnorodne działy, w których to najęte są osoby pełniące różnorodne funkcje od pracowników wytwórczych, szeregowych, brygadzistów po kierowników i dyrektorów. Osoby piastujące wyższe stanowiska mają różnorakie zadania związane z pracownikami znajdującymi się pod nimi między innymi wartościowanie ich działań.

Sprawdzanie umiejętności pracownika

Ocena pracownika jest postępowaniem, podczas którego dokonuje się ewaluacji działań, postaw a także poziom wypełniania zadań i poleceń służbowych. Dokonywane jest w cyklicznych przerwach czasowych. Skuteczna ocena pracownicza jest fundamentalnym instrumentem w zakładzie, które pozwala na weryfikowanie oraz nadzorowanie pracy osób w niej zatrudnionych. Ocena realizowana jest zazwyczaj za pomocą formularza, w którym zawarte są kategorie podlegające wartościowaniu w raz z poziomem, z jakim pracownik realizuje standardy z konkretnej kategorii. Często powiązana jest z strukturą wynagrodzeń w zakładzie, w związku z czym jest istotnym czynnikiem wpływającym na funkcjonowanie jej polityki personalnej.

monitoring pracowników

Autor: Tristan Nitot
Źródło: http://www.flickr.com

Najbardziej skuteczna ocena pracownika

Aktualnie wyodrębnia się różnorodne metody oceniania pracowników. Do jednej z nich należy ocena 360 stopni. Technika ta uważana jest za najbardziej czasochłonną, ale dostarczającą najwięcej wiadomości pracodawcy. Bazuje ona na uzyskiwaniu informacji dotyczących pracownika z kilku źródeł. Przeprowadza się konwersacje lub ankiety z osobami z najbliższego otoczenia pracownika (zobacz rozmowa kwalifikacyjna pytania i odpowiedzi) między innymi z przełożonym, kolegami, podwładnymi a nawet z klientami. W skład tej oceny wchodzi także samoocena pracownika podlegającego ewaluacji.w ofercie pit elektroniczny pit elektronicznyPo uzyskaniu wszystkich wiadomości dokonuje się porównania samooceny kompetencji pracownika z wiadomościami na jego temat uzyskanymi od jednostek, które, codziennie z nim pracują i go obserwują. Ma ona na celu wskazanie pracownikom ich mocnych i słabych stron. Ocena 360 stopni uznawana jest także za najbardziej obiektywną ewaluację efektywności i sprawności ludzkich postępowań w pracy oraz znakomitą technikę pomiaru postępu miękkich kompetencji.