Własna działalność, dofinansowanie

Wiele osób ma podobny problem – posiadają pomysł na biznes, jednak nie zarządzają odpowiednią ilością funduszy na rozpoczęcie działalności. Czy istnieje szansa na samodzielne kreowanie biznesowej przyszłości?

Dotacje dla nowych firm to oferta dla tych, którzy noszą się z zamiarem by założyć działalność gospodarczą lub zadbać o rozwój już istniejącego biznesu, lecz nie mają na ten cel wystarczająco dużo własnych środków.

negocjacje biznesowe

Autor: Kat Veilux
Źródło: http://www.flickr.com
Dzięki wsparciu ze źródeł zewnętrznych o wiele sprawniej jest urzeczywistnić przedsiębiorcom swój plan. Korzystanie z pomocy oferowanej przez fundusze unijne czy urzędy pracy bezsprzecznie bardzo pozytywnie wpływa na rozwój firmy a także poprawę jej postrzegania na rynku. Wychodząc z założenia, że choć część tych przedsiębiorców utrzyma się przez dłuższy czas na rynku – są szanse, że będą się rozwijać i pozyskiwać kolejnych pracowników. Przyznając fundusze, Urząd Pracy w pewien sposób dostarcza powiatowi nowych pracodawców, którzy mogą następnie tworzyć nowe miejsca pracy dla niepracujących.

Zaciekawiły Cię omawiane dane? Kliknij na nowy materiał (https://tlumacz-przysiegly24.pl/) a zapewne dowiesz się nowych rzeczy, które Cię zaabsorbują.

W przypadku środków pochodzących z Unii Europejskiej, jak na przykład dotacje dla nowych firm, musimy mieć na uwadze, że samo przyznanie dotacji nie zwalnia nas od wypełniania obowiązków wymaganych przez instytucję dofinansowującą. Główny, to obowiązek utrzymania działalności gospodarczej przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, pod rygorem obowiązku dokonania zwrotu otrzymanych środków razem z odsetkami.

Prowadzenie firmy jest względnie proste, kiedy na bieżąco przychody pokrywają najnowsze wydatki. To jednak sytuacja idealna, która w istocie nie zawsze prezentuje się tak kolorowo. Trudno wówczas uporać się z finansowymi problemami bez systemu wsparcia – banku, który może zagwarantować płynność finansową.

Jeżeli zobowiązań w firmie jest sporo, raty kredytu są wyższe comiesięczne zyski, nietrudno popaść w długi. W takich chwilach dobrze jest skorzystać z ofert banku i konsolidować zobowiązania. Przed podpisaniem umowy z bankiem musimy jednak rozważyć finansowe możliwości firmy i liczyć się z obowiązkami. Jeżeli ma to nam pomóc uregulować wysoko oprocentowane zadłużenia, a pojedyncza rata nie przekroczy sumy pozostałych kredytów – konsolidacja jest dobrym rozwiązaniem.