Jaka osoba ma prawo być zwolniony z podatku ?

Osoby fizyczne, które mieszkają na obszarze Polski, podlegają przymusowi podatkowemu od całości osobistych dochodów, bez względu na lokalizację miejsca źródeł zysków.

Podatki

Autor: Simon Cunningham
Źródło: http://www.flickr.com
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych formułuje które dochody uzyskiwane na terytorium Rzeczpospolitej Polski podlegają opodatkowaniu (sprawdź ofertę). Dotyczy to pracy wykonywanej na podstawie stosunku firmowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, również spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na lokalizację wypłaty wynagrodzenia . Jeżeli osoba nie mieszka w RP, płaci podatki wyłącznie od przychodów uzyskiwanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Od podatku dochodowego od przychodu osiągniętego ze źródeł przychodów położonych za granicą, wolni są członkowie kadry poselstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych, również różne osoby korzystające z przywilejów i immunitetów dyplomatycznych, albo konsularnych na podstawie umów, albo powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych, jak także członkowie ich rodzin pozostający z nimi we wspólnocie domowej, jeżeli nie są mieszkańcami polskimi i nie mają stałego zamieszkiwania na obszarze RP.

Sprawa zwolnienia z pracy nie jest łatwa dla żadnej ze stron w niej partycypujących. Do pracodawcy należy rozstrzygnięcie jak zwolnić pracownika (zobacz hierarchia potrzeb maslowa) , aby proces ten następował dobrze i w możliwie jak najmniej przygnębiający dla pracownika sposób. Od tego w której formie pracodawca pożegna się ze swym pracobiorcą jest zależna jego późniejsza opinia o byłym miejscu pracy, a również to, jak prędko odnajdzie nowe stanowisko. Winny być one pozbawione indywidualnych ocen i oparte na faktach, które powinno się oświadczyć w możliwie jak najbardziej łagodny sposób.

Rozmowa

Autor: reynermedia
Źródło: http://www.flickr.com
Nadzwyczaj istotne jest, żeby pracodawca poświęcił na taką rozmowę odpowiedni czas, wykazał się współodczuwaniem wobec zwalnianej osoby i udzielił jej obiektywnej informacji zwrotnej na temat jej oceny jako pracownika. Przyczyny, dla których pracownik zostaje odprawiony, stale powinny być umotywowane i udokumentowane. Porządnie przekazany meldunek o zwolnieniu znaczy mniejsze naruszenie u pracownika wrażenie własnej wartości.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*