Jakiego typu zastosowanie mają klapy dymowe

Właściciel, administrator, albo eksploatator budynku, obiektu, albo obszaru, umożliwiając jego ochronę przeciwpożarową, zobowiązany jest przestrzegać przeciwpożarowych wymagań budowlanych, instalacyjnych i technologicznych, zaopatrzyć budynek w rynsztunek pożarniczy, również środki gaśnicze.

kliknij url
Autor: Dennis Fidalgo
Źródło: http://www.flickr.com
W jakimkolwiek budynku powinna znajdować się droga ewakuacyjna. Instalacje i urządzenia techniczne, winny pod względem bezpieczeństwa pożarowego odpowiadać wymaganiom nakazów. Zabezpieczenia ppoż posiadają na celu ochronę personelu, ludzi przebywających w budynkach, obiektach. Przy doborze instalacji i narzędzi, trzeba wziąć pod uwagę role i przeznaczenie obiektu i powstające zagrożenia. Instalacje i sprzęty techniczne należy użytkować i utrzymywać w stanie odpowiednim z warunkami technicznymi i żądaniami stwierdzonymi przez producenta, w szczególności trzeba poddawać je okresowym kontrolom i konserwacji.
Zgodnie z zarządzeniami, właściciele, albo użytkownicy obiektu są zmuszeni do zabezpieczenia ppoż. Winny to być samoczynne urządzenia alarmowe, ujawniające pożar, również do połączenia ich z najbliższą komendą, bądź jednostką Państwowej Straży Pożarnej.

Aby odnaleźć zbliżone informacje na omawiane zagadnienie spójrz na link (https://prefeko.com.pl/produkty/stopnie-pojedyncze/), a przeczytasz tam niezwykle ciekawe wiadomości, które zapadną Ci w pamięć.

W obiektach, w których zastosowano dźwiękowy układ ostrzegawczy, nie powinny być użytkowane inne zabezpieczenia ppoż – http://www.afg.poznan.pl/oferta/systemy-odciec-ogniowych/30/rop-ad-reczny-ostrzegacz-pozarowy -, służące alarmowaniu eksploatatorów takiego obiektu.

biuro

Autor: JasonParis
Źródło: http://www.flickr.com

Zabezpieczeniem ppoż są klapy dymowe (więcej tutaj znajdziesz na temat klap oddymiania) z mechanicznymi aparatami, jakie są montowane na dachu budynku. Służą one do odprowadzenia dymu, toksycznych gazów i ciepła które emitują się w czasie pożaru. Ma to na celu obniżenie wielkości dymu w obiekcie i wykonaniu sprawnej akcji ratowniczej. W zwykłych warunkach klapy dymowe służą do doświetlania i wentylacji rejonów, w jakich się znajdują. Klapy urządzone są w napędy elektryczne. Stosowanie takiego rozwiązania, wraz z dodatkowymi funkcjami sygnalizacji otwarcia i zamknięcia, zezwala na osiągnięcie faktycznej wiedzy o stanie klapy.

Podstawowe parametry, jakie określają klapy dymowe powstają z obowiązku klasyfikacji klapy, zgodnie z regułą zharmonizowaną, według której klapy są poddawane testom technicznym.