Pojęcia, które podobno znasz, lecz nie umiesz wytłumaczyć, o co w nich chodzi. Czy także masz te problemy?

Też tak macie, że czasami słyszycie po raz któryś jakieś sformułowanie, nieważne czy od znajomych, czy w telewizji, radiu czy z jeszcze innego źródła, ale jak przyjdzie co do czego, to znaczy, jak macie wytłumaczyć, co oznacza dane pojęcie, to pojawia się pewien problem. Wiele razy słyszeliśmy tą nazwę i wytłumaczenie, że już myśleliśmy, że na pewno wiemy bez problemów, co dane pojęcie znaczy.

Niestety, to tak nie działa, szczególnie, kiedy pojęcia nie są tak wcale łatwe i mało skomplikowane. Zwróćmy uwagę na takie pojęcia, które nie dość, ze ciekawe, to mogą być przydatne w każdym momencie naszego życia.

Na przykład pojęcie rejestracji znaku towarowego. Jest to prawnie chroniony element, przez to, że jest niepowtarzalny, w sposób skuteczny odróżnia się od produktów i usług konkurencyjnych. konkurencji (polecamy szczegóły tu…) towarowy to może być wiele rzeczy, może być to rysunek, wyraz, ornament czy kompozycja kolorystyczna. Może nią być także forma opakowania lub towar, a nawet melodia czy inny sygnał dźwiękowy, używany przez danego przedsiębiorcę – w obrocie gospodarczym.

Bilbord reklamowy

Autor: Elliott Brown
Źródło: http://www.flickr.com

Ma to przede wszystkim na celu uzyskanie spójnej identyfikacji swoich towarów i usług. Tak żeby klienci mieli wiedzę na temat z jaką jakością mają do czynienia. W dużej ilości krajów na świecie, znak taki można zarejestrować w urzędzie patentowym. Sprawia to, że inne osoby nie będą mogły z niego korzystać. Ciekawym pojęciem jest także wspólnotowy kancelarią (polecamy pełna treść) towarowy. Głownie powstał on, by stworzyć dobrze funkcjonujący rynek wewnątrz UE. Twórcy tego znaku wiedzieli, że najważniejsze jest właśnie stworzenie takiego wspólnotowego systemu znaków. Umożliwia to jednolitą ochronę na terenie całej Unii Europejskiej.

W tym temacie można też usłyszeć o osobistych prawach autorskich. Jest to spis uprawnień, które przysługują autorowi utworu. Tego typu prawa ochraniają związek twórcy ze stworzonym przez niego dziełem. W polskim prawie to pojęcie reguluje artykuł 16 „Ustawy o prawo autorskie i prawach pokrewnych”. Jest to przypadek więzi niezbywalnej, która dodatkowo nie podlega zrzeczeniu się, która łączy twórcę ze stworzonym przez niego utworem. Jak można zaobserwować, pojęcia te są nam znane, ale ich wytłumaczenie w świetle prawa może stwarzać kłopoty, dlatego więc tak trudno wytłumaczyć, o co nich w chodzi.