Sprawdzone metody oceniania pracowników

Profesjonalny personel firmy lub instytucji to zespół osób, posiadających wykształcenie kierunkowe oraz doświadczenie, aby obejmować stanowiska, które zostały im przydzielone. Prócz tego kadra pracowników to osoby, które dążą do rozwoju, samodzielnej nauki oraz pogłębiania zasobu wiedzy. Umieją ze sobą kooperować dla dobra organizacji, są elastyczni i kreatywni. Żeby przekonać się, czy dany pracownik dobrze radzi sobie na powierzonym stanowisku, pracodawcy poddają pracowników ocenie.

Starannie przeprowadzona ocena pracownika (polecany artykuł) przekazuje przełożonemu informacji, nie tylko na temat wykonywanych przez podwładnego zadań, ale i całej instytucji. Oceniając pracownika, pracodawca oświetlenie (zobacz odnośnik) przełożony uwzględnia ogół jego zachowań podczas wykonywania zadań oraz to, w jaki sposób układają się jego relacje ze współpracownikami – ocenie podlega kultura osobista i umiejętność współpracy w zespole. Ocena pracownika ma na celu motywowanie oraz pomoc pracownikom w prawidłowym funkcjonowaniu w organizacji. Dzięki analizie wyników oraz informacji zwrotnej, pracownik ma możliwość zmienić negatywne zachowanie.

Zdarza się, że wyniki ujawniają niewłaściwy dobór osób na stanowiska albo świadczą o braku zaangażowania pracownika, co może być przyczyną zwolnienia. Formy oceny pracowników to: ranking, ocena parami, ocena opisowa lub samoocena. Wyróżnia się dwa rodzaje oceny: ocenę bieżącą i okresową. Ocena bieżąca jest oceną nieformalną. Pracodawca może dokonywać jej każdego dnia podczas obserwacji sposobu w jaki pracownik wypełnia powierzone mu zlecenia. Z kolei ocena okresowa jest sformalizowana i przeprowadzana zwykle raz światło (zobacz przeczytaj więcej tutaj) dwa razy w roku. Ocena okresowa to podstawowe narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi. Do jej przeprowadzenia służą procedury i ustalone w toku działalności instytucji narzędzia. Procedury oceniania są jawne, oraz przejrzyste dla pracowników.

rachunki

Autor: kate hiscock
Źródło: http://www.flickr.com

Aby ocena pracowników spełniała wymagania efektywności i skuteczności, ocenianie powinno opierać się na wcześniej ustalonych zasadach. W związku z tym w wielu firmach i instytucjach wprowadzono system oceny pracowników (ciekawy artykuł). Jest to zbiór przyjętych przez organizację norm i zasad współzależnych od siebie. System oceny pracowników tworzą poniższe elementy oceniania: cele, zasady, kryteria, podmioty, techniki, częstotliwość i procedury. Jednym z celów wdrożenia systemu oceniania przez firmę jest podniesienie poziomu pracy podwładnych, a w razie potrzeby wysłanie ich na dodatkowe szkolenie.

W literaturze przedmiotu znaleźć można różne typologie celów oceniania. Najczęściej wyróżnia się dwa cele: doraźny oraz długofalowy. Pierwszy z nich, ma służyć motywowaniu pracownika – polega na udzieleniu podwładnemu informacji zwrotnej na temat wykonywanej przez niego pracy. Drugi służy do wytyczenia ścieżki awansu, planowania dalszej kariery, doskonalenia zawodowego, przyznawanych awansów i premii. System oceny pracowników jest wykorzystywany w dużych i małych instytucjach. Właściwie opracowany i dopasowany do firmy wspomaga proces efektywnego zarządzania organizacją.