Egzekucja z kredyty na rachunku bankowym dłużnika

Zajęcie rachunku bankowego trasata dokonane zostaje z momentem doręczenia placówce bankowej zajęcia wierzytelności dłużnika z tytułu prowadzenia rachunku w banku. Bank zobligowany jest zająć rachunek bankowy trasata nawet w wypadku nie wskazania przez wierzyciela dokładnie numeru rachunku bankowego. Starcza zatem wiedza wierzyciela, że trasat może w danym banku prowadzić rachunek .

Dobrze jest zatem wniosek o zajęcie wierzytelności wskazywał kilka najbardziej popularnych banków. Duplikat zajęć egzekutor doręcza też wierzycielowi. Bank zobligowany jest odpowiedzieć na zajęcie komornikowi czy prowadzi rachunek bankowy dłużnika, zrealizować egzekutorowi zajętą wierzytelność, a także określić potencjalne powody braku możliwości wypłaty środków pieniężnych.

Dług

Autor: Free Creative Commons Images for Colorful Souls!
Źródło: http://www.flickr.com

Wierzytelność z tytułu rachunku bankowego zajętą będzie do wielkości roszczenia głównego razem z odsetkami a także wszystkimi wydatkami powstałymi w przebiegu procesu jak też egzekucji. Jeśli na rachunku bankowym mieści się suma przekraczająca kwotę zajęcia, firm (polecamy więcej info) wypłaci dłużnikowi nadwyżkę. Zajęciu nie podlegają kwoty określone na pokrycie debetu bankowego, możliwych opłat sztywnych za prowadzenie rachunku, kwot określonych na pokrycie powstałego debetu. Nadto nie podlegają zajęciu sumy spieniężone trasatowi za wynagrodzenie za pracę, taksy oraz dalsze podatki publiczne.

Czy według Ciebie publikowany tekst ma przydatne informacje? Jeśli tak, to zobacz także pomocne artykuły, które są niezwykle wciągające.

Więcej na praktyce bywa, iż suma wynagrodzenia za pracę trasata już po potrąceniu, zajmowana bywa na rachunku bankowym. Zdarzają się zatem sytuacje, iż 100 procent wynagrodzenia trasata podlega egzekucji. W podobnym razie u chlebodawcy dłużnik może złożyć oświadczenie z podaniem o wypłatę potrąconego uposażenia do rąk własnych, następnie skierować podanie do komornika o powstrzymanie egzekucji w zakresie wynagrodzenia za pracę na rachunku bankowym. Zobacz

Podobną prośbę trasat skieruje do wierzyciela bo w praktyce komornik zareaguje umorzeniem jak wyżej, wyłącznie na wniosek wierzyciela. W innym przypadku służy trasatowi skarga na czynności egzekutora.

W każdym wypadku pożądana może być ugoda z dłużnikiem. W razie kiedy z trasatem nie można się dogadać, pozostaje ściąganie długów na której możemy nasze wierzytelności scedować.