Ocena pracownika w firmie

W dużych przedsiębiorstwach i korporacjach zatrudnionych jest wiele osób na rozmaitych stanowiskach. Często więc zdarza się tak, że efektów pracy konkretnych ludzi nie można rozpoznać w życiu codziennym. Istnieją specjalne metody na to, by dowiedzieć się, jaki był wkład danego pracownika w osiągnięcia danej firmy. W obecnym świecie wydajność w pracy jest cechą bardzo pożądaną i poszukiwaną.

Związane jest to nierzadko z wysiłkiem ponad siły dla sprostania wymaganiom. To natomiast skutkuje niekiedy podniesionym poziomem zdenerwowania i napięcia na co dzień. Z tego powodu w obecnej rzeczywistości tak często spotykane są przypadki depresji i stale gorszego samopoczucia. Na dzień dzisiejszy także w rodzimych firmach codziennością staje się regularna ocena pracownicza . wykonuje się ją za pomocą określonych narzędzi, na przykład w postaci specjalnych testów. Jest to ważne dla ustalenia profilu danego człowieka i wartości wykonywanej przez niego pracy.

Ocena

Autor: http://www.sxc.hu
Źródło: http://www.sxc.hu

Jest parę rodzajów oceny pracownika (zobacz zwolnienie od psychiatry). Odróżnia się je w pierwszej kolejności z uwagi na skrupulatność, z jaką się je przeprowadza. Jednym z najbardziej szczegółowych typów oceny jest tak zwana ocena 360 stopni (polecam aplikację do ocen 360s). Polega ona na tym, że opinie na temat danego pracownika wyrażają wszyscy ludzie z jego bliskiego otoczenia na stanowisku. Ciekawe jest to, że najczęściej także pracownicy oceniają swojego przełożonego. W oparciu o tę ocenę wyciąga się dużo ciekawych wniosków. Przede wszystkim można zdobyć informacje, w jaki sposób badany pracownik traktuje współpracowników czy swoich podwładnych. Ocena tego rodzaju w większej części sporych przedsiębiorstw odbywa się cyklicznie, zwykle raz w roku.

Rozmaite oceny pracowników pozwalają na zdobycie dużej wiedzy na temat danej osoby. Uzyskuje się opinię innych o nim, czyli również o tym jak pracuje i z jakimi wynikami. Dzięki tej wiedzy można zadecydować, w jaki sposób można pomóc pracownikowi, zmobilizować go lub nagrodzić za osiągnięcia.

Jeżeli pragniesz wyszukać kolejne artykuły związane z analizowanym tu tematem, zobacz ofertę w serwisie publikującym pokrewne dane.

Rezultatem tego bywa przykładowo wysłanie go na odpowiednie szkolenie. Oceny mogą skutkować również awansem czy premią lub wręcz przeciwnie – zwolnieniem pracownika. Umożliwiają również tworzenie zestawień statystycznych na temat ludzi zatrudnionych w firmie.