Egzekucja z długów na rachunkach bankowych trasata

Zajęcie rachunku bankowego dłużnika zrealizowane jest z chwilą doręczenia bankowi zajęcia wierzytelności trasata z tytułu prowadzenia rachunku bankowego. Bank zobowiązany będzie zająć rachunek bankowy trasata nawet w przypadku nie wskazania przez wierzyciela dokładnie numeru rachunku bankowego. Wystarczy zatem wiedza wierzyciela, iż trasat może w danym banku posiadać rachunek .

Najlepiej zatem wniosek o zajęcie wierzytelności zawierał parę popularnych banków. Duplikat zajęć egzekutor doręcza także wierzycielowi. Bank zobligowany jest odpowiedzieć na zajęcie egzekutorowi czy prowadzi rachunek bankowy dłużnika, zrealizować komornikowi zajętą wierzytelność, i określić ewentualne powody braku możliwości wypłaty pieniędzy.

Dług

Autor: Free Creative Commons Images for Colorful Souls!
Źródło: http://www.flickr.com

Wierzytelność z tytułu rachunku bankowego zajętą jest do wysokości żądania głównego razem z odsetkami a także wszystkimi wydatkami powstałymi w toku procesu jak też egzekucji. O ile na rachunku bankowym znajduje się kwota przewyższająca sumę zajęcia, Wrocław (polecamy https://www.forsel.pl/kredyty-dla-firm/kredyt-obrotowy) spienięży trasatowi nadwyżkę.

Po przestudiowaniu tego artykułu zobacz, jakie informacje posiada porządna witryna (konstrukcje-reklamowe.pl/), która także Cię z pewnością zafascynuje, gdyż informacje na niej są nie mniej atrakcyjne.

Zajęciu nie podlegają sumy przeznaczone na pokrycie zadłużenia bankowego, ewentualnych opłat sztywnych za prowadzenie rachunku, kwot przeznaczonych na pokrycie powstałego debetu. Ponadto nie podlegają zajęciu kwoty spieniężone dłużnikowi za wynagrodzenie za pracę, podatki a także pozostałe podatki publiczne.

W praktyce zdarza się, że kwota uposażenia za pracę dłużnika już po potrąceniu, zajmowana zostaje na rachunku bankowym. Bywają zatem przypadki, iż 100 % wynagrodzenia trasata podlega egzekucji. W takim razie u pracodawcy dłużnik może złożyć deklarację z podaniem o wypłatę odliczonego uposażenia do rąk własnych, następnie skierować wniosek do egzekutora o powstrzymanie egzekucji w zakresie wynagrodzenia za pracę znajdującego się na rachunku .

Analogiczną prośbę trasat skieruje do wierzyciela bowiem w praktyce egzekutor zareaguje umorzeniem jak wyżej, tylko na wniosek wierzyciela. W innym razie służy trasatowi skarga na czynności egzekutora.

W każdym razie korzystna może być ugoda z dłużnikiem. W razie gdy z dłużnikiem nie zdołamy się dogadać, zostaje giełda długów na której możemy nasze wierzytelności sprzedać.