auditing energetyczny, ohsas 18001

W licznych przedsiębiorstwach, instytucjach, urzędach wykonywane są audyty. Czasem mylone są z kontrolą. Jednakże istotna różnica polega na tym, że inspekcja ma pokazać popełnione zaniedbania i konkretnie wskazać osobę winną.
Wnioski pokontrolne sporządzone są, żeby przedstawić je w sądzie.

badania porównawcze

Autor: badania porównawcze
Źródło: www.tuv.com

Tymczasem audyt ma zapobiegać wynikaniu pomyłek. Polega na sporadycznym badaniu poprawności funkcjonowania firmy czy też przebiegu procesu, nie poszukuje winnych powstałych niedociągnięć. Na koniec przygotowywane są wnioski, które mają służyć poprawie postępowania procesu produkcyjnego.
Temat zużycia energii cieszy się coraz większym zainteresowaniem, nie tylko ze względu na zniwelowanie kosztów produkcji, lecz także ma znaczący wpływ na ochronę środowiska. Przedsiębiorstwa myślące ekonomicznie mogą przeprowadzić u siebie audyt energetyczny. Jest to wycena i analiza obowiązującego stanu pozyskiwania prądu. Ekspertyza może dotyczyć realizacji przedsięwzięć pomniejszających zużycie energii. Audyt (kliknij aby zobaczyć więcej) energetyczny może tyczyć się całości energii tzn. ogrzewania, oświetlenia, procesów wytwórczych lub wyselekcjonowanych zagadnień np. audyt chłodzenia. Intencją audytu energetycznego jest obliczyć ilość i strukturę zużywanej energii, zaproponowanie rozwiązań i określenie ich rentowności.

skuteczny audyt energetyczny

Audytor powinien przedstawić ofertę podjęcia inwestycji mającej na celu racjonalne zużycie energii. Jako osoba fachowa ustala, które zmiany są opłacalne a także jakie pomysły techniczne zastosować.
Ostatnimi laty wielki wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy w fabrykach mają standardy określające wymogi dotyczące struktur zarządzania.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pracy struktur zarządzania wprowadzono normy OHSAS 18001 (–> systemy zarządzania ohsas 18001). Jest to ogólnie honorowany i popularny program kierowania bezpieczeństwem i higieną pracy. Obserwując państwa zachodnie widać, że wprowadzenie norm OHSAS 18001 przyłożyło się w znacznym stopniu do zmniejszenia liczby wypadków. W krajach,które usprawniły zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy współczynniki wypadkowości mogą być nawet o 55% niższe od statystycznych wskaźników. Korzyści powstające z wprowadzenia OHSAS18001 to większa świadomość pracowników i zaangażowanie w poprawę warunków pracy, wprowadzenie metod zapobiegania wypadkom powodującym utratę zdrowia lub nawet życia pracownika.