Najbardziej popularne i najczęściej stosowane przez firmy sposoby opodatkowania prowadzonej działalności.

Prowadzenie działalności gospodarczej nierozerwalnie wiąże się z obowiązkiem prowadzenia ewidencji księgowej. W zależności od rozmiaru przedsiębiorstwa i formy organizacyjnej można wybrać spośród kilku rodzajów opodatkowania. Największa chyba ilość firm prowadzi rozliczenia w oparciu o metodę ogólną, jaka jest główną formą podatkową, automatycznie nadawaną.

podatki

Autor: GotCredit
Źródło: http://www.flickr.com

Jeżeli się nie zgłosi w urzędzie skarbowym zmiany, to właśnie w ten sposób trzeba ewidencjonować wszystko. W ogólnej metodzie istnieją tylko dwie stawki dochodowego podatku, podstawowa 18 procent, a po przekroczeniu określonej kwoty przychodu 32%. Zależnie od tego, czy ktoś się rozlicza kwartalnie czy miesięcznie, to w takich przedziałach czasu opłaca zaliczki na podatek dochodowy oraz podatek (czytaj też faktura vat wzór) VAT. Kompletna ewidencja występujących kosztów i wpływów prowadzi się w książce przychodów-rozchodów, potocznie także nazywanej kpir .

Czy to zagadnienie bardzo Cię zajmuje? Jeśli tak, to wejdź tutaj i poznaj naszą firmę (http://www.tuv.com/akademia-polska/pl/akademia_lidera_jako_ci.html) – poznasz tu nieprawdopodobnie absorbujące informacje.

Należy do niej wpisać wszystkie faktury sprzedażowe, a także faktury kosztowe, zakupy materiałów i inne wydatki związane z prowadzeniem firmy, takie jak na przykład dieta krajowa wypłacana pracownikom za pobyt na delegacji.

Przeważnie przy rozliczeniu kosztów jest wybierana przez firmy metoda uproszczona, jest ona znacznie wygodniejsza do zastosowania. Lecz dla niektórych firm znacznie bardziej wygodna będzie metoda materiałowa (szczegóły oferty), można ją także używać, istotne żeby podczas całego okresu rozliczenia były prowadzone według jednej metody.

rozliczenie podatku

Autor: Chris Potter
Źródło: http://www.flickr.com

Przy większych przychodach dla dużej części właścicieli firm dużo bardziej opłacalne będzie opodatkowanie podatkiem liniowym. Co prawda nie ma wtedy żadnych ulg, lecz za to od wszystkich dochodów płaci się jednolity podatek w wysokości 19 procent. Przy wyborze tej metody rozliczania trzeba powiadomić urząd skarbowy na odpowiednim formularzu, podobne zarządzenia są jeśli ktoś chce być na karcie podatkowej albo ryczałcie. Obie te formy opodatkowania nie będą dostępne dla każdego przedsiębiorcy, możliwości na skorzystanie z nich będą przysługiwać tylko niewielkim, precyzyjnie zdefiniowanym grupom podatników.