Jak darmowo pozbyć się śmieci w zgodzie z naturą?

Projektując odnowienie domu nie możemy zapominać o tym, iż w trakcie jego przebiegu niechybnie zostaniemy „wytwórcą” odpadków na znacznie większą skalę aniżeli zwykle. Odpady pozostałe z remontu możemy podzielić na dwie główne grupy: nienadające się do powtórnego zużytkowania – na przykład rury azbestowe, eternit, produkty z PVC, wykładziny podłogowe, tapety, papa, szkło, ceramika budowlana oraz nadające się do powtórnego zużytkowania – np. gruz , rozebrane szafki, armatura, urządzenia, panele bądź złom.

recykling odpadów

Autor: Alan Stanton
Źródło: http://www.flickr.com
Pierwszą grupę wywozie (polecamy czytaj w serwisie) można określić „ostatecznymi” z punktu spojrzenia lokatorów odnawianej posesji bądź domu. Musimy się ich pozbyć. I nie powinniśmy, a szczegółowiej – nie możemy wyrzucić ich po prostu do kosza na śmieci. Musimy więc założyć, już na początku remontu, wyznaczoną sumę, którą przeznaczymy na odbiór odpadów . Szczególnym odpadem poremontowym jest eternit.

Masz ochotę poznać kolejne obfite w informacje artykuły? Jeśli tak, to zobacz ofertę na witrynie (https://merservice.pl/uslugi/analiza-danych/), która na pewno posiada ważne dane.

Nie dosyć, że nie powinniśmy sami zdejmować go tzw. „sposobem gospodarczym”, to jeszcze wiążą nas niezwykle rygorystyczne reguły które należy zachować przy transporcie i recyklingu każdego materiału mieszczącego azbest. Dlatego wyłącznym sposobem usunięcia z budynku oraz pozbycia się tychże odpadów może być wynajęcie specjalistycznej firmy.

gospodarka odpadami

Autor: Alan Stanton
Źródło: http://www.flickr.com

W wypadku odpadów nadających się do powtórnego spożytkowania mamy o wiele większe pole do popisu. Gruz wymieniony wyżej jako odpad „ostateczny” może okazać się też odpadem do ponownego wykorzystania. Czasami wykorzystuje się go w pewnych fazach budowy domu czy jako podbudowę dróg. Starczy wyszukać odbiorcę. Czytaj też

Częstokroć w trakcie generalnego remontu zastępujemy nowymi wiekowe szafki, urządzenia RTV, armaturę, dywany i panele podłogowe. Przedmioty te nie przydadzą się już w mieszkaniu, lecz można je zużytkować do urządzenia piwnicy czy altanki w ogrodzie. Innym sposobem pozbycia się tego typu odpadów może być przekazanie ich organizacjom charytatywnym bądź wprost osobom potrzebującym, względnie odsprzedanie ich za kilka złotych. Należy pamiętać iż odpowiednia gospodarka odpadami jest nie tylko prawnym, lecz również etycznym obowiązkiem każdego uważającego się za kulturalnego człowieka.