Czym się wyróżnia wspólnotowy znak towarowy oraz jak wygląda zagadnienie umieszczenia prywatnej twórczości w Internecie?

Działanie na rynku niesie dla biznesmenów i twórców wiele problemów. Jeśli przedsiębiorca nie zabezpieczy odpowiednio swoich znaków towarowych, to naraża się na zagrożenie ich kradzieży. A w efekcie może to przyczynić się do bankructwa biznesu. Tak fundamentalne znaczenie dla funkcjonowania biznesu ma obrona jej aktywów, takich jak znak towarowy.

W dość trudnym położeniu są zarazem twórcy różnych dzieł. Za sprawą rozwoju sieci stało się możliwe szybsze i lepsze rozpowszechnianie i kopiowanie ich dorobku. Właściwie nie istnieje idealne ustrzeżenie ich dzieł, ale mimo tego powinni zdawać sobie sprawę z własnych praw. Zrozumienie podstawowych kwestii tego zagadnienia ułatwi pewne poruszanie się po Internecie.
Wspólnotowy ochrona (polecamy łącze) towarowy JWP jest rejestrowany w Alicante w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego. Od dnia 1.V. 2004, gdy Polska wstąpiła do Unia Europejska, ochrona wspólnotowych znaków obejmuje także nasz kraj. Początek osłony znaku wspólnotowego ma miejsce od dnia rejestracji i obejmuje całe terytorium Unii. Zawiera zarazem jednakowy charakter prawny, jak i spójną procedurę zgłoszenia. Okres zabezpieczający obejmuje dziesięć lat i zawiera możliwość przedłużenia na następne dziesięć lat. Oczywiście inni ludzie w tym okresie nie mogą z tego znaku osiągać korzyści. Jeżeli zamierza się rozpoznać szacowane koszta rejestracji, to należy wpisać w Google frazę: „rejestracja znaku towarowego cena”, a uzyska się wyszukiwane informacje.

Laptop

Autor: Lindsey Turner
Źródło: http://www.flickr.com

Ochrona praw autorskich w Internecie jest następnym ważnym tematem, który powinno się podjąć. Każdy niemalże obywatel naszego kraju korzysta z sieci w poszukiwaniu wartościowych materiałów czy informacji.

Łatwo tu o przekroczenia praw autorskich, gdyż sam fakt, że dane wytwory są dostępne w Internecie nie upoważnia Internauty do ich swobodnego kopiowania. Można albowiem narazić się na konsekwencje prawne. Prawa autorskie przysługują autorowi grafiki, zdjęć, nagrań dźwiękowych, tekstów czy nagrań wizualnych. Wszelkie dzieło rąk ludzkich jest objęte tym prawem, bez względu na jego rodzaj czy miejsce umieszczenia w sieci.
Autor