Określone przepisy zatrudniania podwładnych i umowy współpracy handlowej w obliczu prawa

Najczęściej występującym typem umów w naszym kraju są umowy o pracę. Ale sporo osób znajduje zatrudnienie również na umowie zlecenie i umowie o dzieło. Niektórzy ludzie wybierają rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, mogą wówczas świadczyć usługi w systemie firma-firma, sporządzać faktury i odliczać należny podatek VAT.

ludzie biznesu

Autor: Vladimir Yaitskiy
Źródło: http://www.flickr.com
Umowa o pracę jest dość pożądana przez osoby zatrudnione, ponieważ pracownik ma wtedy opłacane składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i emerytalne, ustawowo określoną ilość dni wolnych, a przy ewentualnym zwolnieniu pewien okres wypowiedzenia (miesiąc lub trzy) i dodatkowe dni na znalezienie nowej pracy.

Na umowę-zlecenie pracują często osoby nie związane ściśle z daną firmą lub takie, które nie miałyby pełnego etatu. Umowa o dzieło wyznacza stronę do zrobienia dzieła – jakiejś pracy na rzecz firmy i wygasa z chwilą jego wykonania i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. Zdarza się, że niektóre firmy mogą otrzymać z urzędu pracy dofinansowanie dla firm na doposażenie stanowiska pracy. Mogą wówczas przeznaczyć otrzymane środki na zakup komputera, drukarki i innych sprzętów elektronicznych lub urządzeń przemysłowych wykorzystywanych w danej branży. Jeśli przedsiębiorstwo przyjmuje do pracy jakąś osobę i otrzyma na to stanowisko pieniądze z instytucji państwowej, musi podpisać kolejną umowę z danym pracownikiem (zobacz https://poradnikpracownika.pl/-umowy-na-czas-okreslony-w-swietle-nowych-przepisow) i – oczywiście jeśli ma umowę o pracę – płacić składki na ubezpieczenie społeczne (źródło artykułu). Natomiast aby przedsiębiorstwo miało niższe koszty utrzymania, może podpisać umowę o współpracy. Dość często się ją podpisuje w relacjach między firmami świadczącymi sobie usługi. Dzięki współpracy z innymi właścicielami firm, a nie prywatnymi osobami, właściciele firm najczęściej mają szansę na większe zyski. Umowa tego typu nadaje przejrzystości wzajemnym relacjom i pozwala jasno ustalić zasady współpracy. Jeżeli podpisało się taką umowę, trzeba ją również rozwiązać pisemnie, aby wszystkie dokumenty miały moc prawną. Warto poszukać ogólnych wzorów pism aby znaleźć sobie wypowiedzenie umowy o współpracy wzór (schemat) albo czyjeś gotowe pismo i wzorować się na nim przy tworzeniu swojego (więcej o ofercie). Warto sobie pomóc wpisując w wyszukiwarkę internetową “wypowiedzenie umowy o współpracy wzór”.

Bardzo wiele dokumentów w Polsce dookreśla stosunki istniejące pomiędzy pracownikiem (zobacz https://poradnikpracownika.pl/-na-czym-polega-hierarchia-potrzeb-maslowa) a pracodawcą. Czasami udać się po poradę osoby będącej biegłej w prawie pracy albo sprawach kadrowo-rozrachunkowych. Warto zrobić to zwłaszcza wtedy, kiedy staramy się o dofinansowanie dla firm.